TX Quảng Yên: Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Sáu, 22/02/2019, 08:04 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các cấp uỷ của TX Quảng Yên đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ thị xã đã xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, từ đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ tại xã Hiệp Hòa.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, kiểm tra đột xuất giờ làm việc của cán bộ, công chức xã Hiệp Hòa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Chiến

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên, cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, Thị ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, tập trung đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức, kiểm tra giám sát từ thị xã đến cơ sở thông qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Điểm mới trong công tác tuyên truyền phải kể đến việc thị xã chỉ đạo xây dựng và phát huy hiệu quả trang mạng xã hội như trang facebook Nam Phương, Tin tức Quảng Yên để tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch, kết quả phát triển kinh tế - xã hội... Từ đây, việc tuyên truyền đã được mở rộng, đến gần hơn để người dân được tăng cường tương tác, chủ động phản bác những luận điệu sai trái. Thị xã cũng nắm bắt nhanh chóng tình hình tư tưởng của nhân dân, các vấn đề nổi cộm được phản ánh để có chỉ đạo định hướng, khắc phục giải quyết kịp thời.

Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thời gian qua, TX Quảng Yên đã đặc biệt quan tâm đến nội dung này. Theo đó, năm 2019, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, Đề án 25 của Tỉnh ủy; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã và công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, luân chuyển cán bộ, công chức theo quy định.

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nên được Quảng Yên đặc biệt chú trọng. Ngoài việc duy trì nghiêm túc hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Thị ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận hằng quý. Hằng tháng, Đảng ủy các xã, phường đều phân công đảng ủy viên phụ trách về dự và chỉ đạo sinh hoạt với các chi bộ. Thị ủy đã ban hành Quyết định số 507-QĐ/TU ngày 28/3/2018 phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng ở khu dân cư”.

Cán bộ phường Nam Hòa trao đổi với Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT chi bộ khu phố 5 định hướng một số nội dung sinh hoạt chi bộ.
Cán bộ phường Nam Hòa trao đổi, định hướng cho các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận Chi bộ khu phố 5 một số nội dung sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Nguyễn Dung

Ông Nguyễn Hữu Dần, Bí thư chi bộ, Trưởng khu 5, phường Nam Hòa, cho biết: Từ việc các đảng ủy viên phụ trách về sinh hoạt đều đặn hằng tháng với chi bộ, công tác điều hành hoạt động của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí đảng ủy viên đã định hướng cụ thể để chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt và đưa ra thảo luận bám sát với các nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Các nghiệp vụ về công tác Đảng cũng được đồng chí đảng ủy viên hướng dẫn sát sao, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ cũng được định hướng hoặc đề đạt giải quyết, khắc phục nhanh chóng hơn.

Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ thị xã tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng. Đồng thời, tiến hành nhiều cuộc giám sát đột xuất không báo trước. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh, ngăn ngừa ngay các biểu hiện sai phạm hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cùng với các giải pháp trên, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các hoạt động dân vận tập trung hướng trọng tâm vào việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Tin tưởng với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Đảng bộ TX Quảng Yên sẽ tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.