Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Hải Hà cần tập trung phát triển KCN Cảng biển Hải HàBí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Hải Hà cần tập trung phát triển KCN Cảng biển Hải Hà

Sáng 22/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà về kết quả thực hiện Kết luận số 202-KL/TU của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện các quyết định số: 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trịHội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện các quyết định số: 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 22/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

.
Mỹ-Trung kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong vòng đàm phán mới
Mỹ-Trung kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong vòng đàm phán mớiMỹ và Trung Quốc đang xem xét một danh sách gồm 10 cách để Bắc Kinh giảm thặng dư thương mại của nước này với Mỹ, trong đó có việc mua bổ sung nông sản, năng lượng, các hàng hóa khác......
.
.
.
.
.
.