HĐND TP Móng Cái: Phát huy tốt vai trò cơ quan dân cửHĐND TP Móng Cái: Phát huy tốt vai trò cơ quan dân cử

Với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND TP Móng Cái đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển địa phương.

TP Hạ Long: Nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấpTP Hạ Long: Nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ TP Hạ Long đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Từ 25/2, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dânTừ 25/2, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ "hồ sơ giấy" sang "hồ sơ điện tử".

.
Cuộc chiến đa quốc gia về quyền lợi tin tức với Google, Facebook
Cuộc chiến đa quốc gia về quyền lợi tin tức với Google, FacebookSau màn gây chiến của Facebook với giới truyền thông và chính phủ Australia, nhiều quốc gia đã lên tiếng sẵn sàng áp đặt quy định để đảm bảo quyền lợi cho các nhà xuất bản. ...
.
Nằm viện không đúng tuyến vẫn được thanh toán BHYT
Nằm viện không đúng tuyến vẫn được thanh toán BHYTKể từ ngày 1/1/2021, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT của người tham gia. ...
.
.
Lịch phát sóng
.
Chưa có dữ liệu
.
.
.
.
.
.
.