Đình chỉ lưu hành sản phẩm chăm sóc tóc Arual Conditioner Hair Regenerator
Đình chỉ lưu hành sản phẩm chăm sóc tóc Arual Conditioner Hair RegeneratorCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc đối với sản phẩm Arual Conditioner Hair Regenerator do tính năng không đúng với hồ sơ công bố.
.
.
.
.
.
.
.