Thêm nhiều chính sách thu hút và khuyến khích cho sinh viên Trường Đại học Hạ LongThêm nhiều chính sách thu hút và khuyến khích cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long

Chiều 23/7, Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cùng Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo nghị quyết liên quan đến chính sách thu hút, khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại trường Đại học Hạ Long.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủyHội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về đồ án nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự thảo Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 29/7, khánh thành trụ sở liên cơ quan số 3Ngày 29/7, khánh thành trụ sở liên cơ quan số 3

Trụ sở liên cơ quan số 3 được xây dựng với tổng vốn trên 500 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đầu tư theo phương thức đầu tư tư, sử dụng công, là nơi làm việc của 19 sở, ngành, đơn vị tỉnh Quảng Ninh.

Cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp
Cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấpVừa qua, Sở Công Thương Quảng Ninh có văn bản cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của Dự án Hoàng Gia (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dự án Hoàng Gia hoặc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia).
.
.
.
.
.
.