Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng tỉnh

Thứ Sáu, 20/04/2018, 08:21 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng tỉnh hiện có 13 chi, đảng bộ trực thuộc với 416 đảng viên, chiếm tỷ lệ 23,5% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng tỉnh đã chủ động đề ra các giải pháp, chương trình thực hiện cụ thể, sát với đặc thù của từng đơn vị.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Kiểm soát thuộc Đảng bộ Cơ quan Ngân hành tỉnh bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Cán bộ, đảng viên Chi bộ Kiểm soát thuộc Đảng bộ Cơ quan Ngân hành tỉnh bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Trước hết, Đảng ủy chỉ đạo tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng Đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Từ đặc thù hoạt động của từng tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là làm tốt công tác phê bình, tự phê bình, chủ động ngăn chặn, đầy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định kỳ hàng quý, Đảng ủy đều tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động của từng tổ chức Đảng và đảng viên để từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời ngăn chặn các hành vi thiếu chuẩn mực. Đến nay, tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều được giữ vững, mọi cán bộ, đảng viên đều gương mẫu chấp hành tốt các quy định của Đảng, nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, để đổi mới chất lượng sinh hoạt Đảng, căn cứ vào các quy định của cấp trên và đặc thù của từng tổ chức đảng trực thuộc, hàng tháng, hàng quý, Đảng ủy đã chỉ đạo định hướng chủ đề, nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt Đảng đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, phô trương, từ đó phát huy được vai trò của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Đối với sinh hoạt chuyên đề, ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy đều có hướng dẫn nội dung cụ thể, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng, những vấn đề khó đang còn tồn tại, hạn chế để tìm ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục... Hình thức tổ chức sinh hoạt được Đảng ủy chỉ đạo đổi mới thường xuyên thông qua việc sinh hoạt tập trung, thi tìm hiểu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức đảng... Nội dung các buổi sinh hoạt của từng chi, đảng bộ đều hướng vào việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tư tưởng của cán bộ, đảng viên để làm rõ những vấn đề về diễn biến nếu có; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng; bàn bạc, thông qua các nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tiếp theo...

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh, cho biết: Chất lượng sinh hoạt của Chi bộ được nâng lên đã phát huy được tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình trong toàn cơ quan. Qua các kỳ sinh hoạt chuyên đề đã làm cho mọi cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt được các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mình, nhất là đã xây dựng được ý thức về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả nếp sống văn hóa ở công sở trong giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp...

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh ân cần hướng dẫn thủ tục cho khách hàng
Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh hướng dẫn thủ tục cho khách hàng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, chia sẻ: Quá trình sinh hoạt, các chi bộ đều phát huy tinh thần dân chủ để bàn bạc, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng; lãnh đạo các chi bộ đều tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đảng viên liên quan đến phê bình, tư phê bình để cùng nhau tiến bộ. Thông qua đó đã làm cho nội bộ Đảng ngày càng đoàn kết hơn, các nghị quyết chuyên được ban hành của từng chi bộ sát với thực tiễn và khả thi khi đưa vào thực hiện...Cũng qua đó, góp phần làm cho chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp tiền mặt phục vụ triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quý I năm nay, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức đạt trên 104 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017; tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 96.500 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ 2017.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.