Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Hai, 12/02/2018, 07:56 [GMT+7]
.
.

Để các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác thi công dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính từ QL18 vào Khu di tích Yên Tử. Ảnh: Đỗ Phương
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra công tác thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính từ QL18 vào Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, ngày 20/1/2018. Ảnh: Đỗ Phương

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị đều có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Cụ thể, các đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB,CC,VC đảm bảo tính thống nhất, gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ.

Người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn thống nhất chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm, bức xúc ở đơn vị, địa phương mình để tập trung giải quyết, nhất là các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng; hoặc đi sâu tìm hiểu, nhận định rõ những vấn đề yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành và nguyên nhân, để đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả nhất.

Bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Đồng thời chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc; trong đó quan tâm các vụ việc phức tạp, những vụ việc mới phát sinh. Các cấp, ngành, đơn vị duy trì chế độ báo cáo, tham mưu sâu những vụ việc nổi cộm để lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), thủ trưởng các đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai, đôn đốc giải quyết, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Đối với những thiếu sót, hạn chế của đơn vị, địa phương mình trong thực hiện CCHC, người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là đối với các sở, ngành được giao chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung CCHC. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác CCHC đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với thực tiễn, có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Các văn bản ban hành mới đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý, có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện. Thông qua đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình trong công tác CCHC thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao, góp phần vào thành quả CCHC chung của tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Qua khảo sát năm 2017, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng lên.

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), tháng 1/2018.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực trong chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Phát huy những hiệu quả đạt được, năm 2018 Quảng Ninh quyết tâm thực hiện nghiêm các quy định về rèn luyện đạo đức, lối sống và cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời, chỉ đạo tăng cường việc đối thoại trực tiếp với người dân, xây dựng một chính quyền hành động vì nhân dân phục vụ…

Hoài Anh

 

.
.
.
.
.
.
.
.