Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hà hội nghị lần thứ 10

Thứ Năm, 13/04/2017, 09:09 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hà khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 để sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Trong quý I năm 2017, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 3.423,7ha, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 3.246 tấn; giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 157 tỷ đồng, bằng 151% cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 3.352 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 68 tỷ đồng, bằng 26% dự toán tỉnh giao, tăng 43% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nâng cấp đô thị tiếp tục được triển khai thực hiện; việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ được tăng cường; công tác triển khai đề án đưa các xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể có nhiều đổi mới; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về quản lý, điều hành ngân sách.

Về phương hướng nhiệm vụ quý II, Đảng bộ huyện Hải Hà sẽ tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, mức độ hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án 25, Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy, mô hình hoạt động chung của MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội.

Về phát triển kinh tế: Đảng bộ huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; chủ động hoàn thành thu ngân sách, đấu giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý về xây dựng trái phép, tài nguyên khoáng sản, môi trường; tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27.7; chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phấn đấu đưa các bộ phận trả kết quả hiện đại các xã đi vào hoạt động; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ánh Hồng (TTTT&VH huyện Hải Hà)

.
.
.
.
.
.
.
.