Đảng bộ Than Quảng Ninh: Chủ động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận

Thứ Tư, 08/02/2017, 07:22 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) hiện có trên 19.000 đảng viên, sinh hoạt tại 45 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số hơn 81.000 cán bộ, đảng viên, CNLĐ. Có 42/45 cơ sở là đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó có 24 doanh nghiệp đã được cổ phần hoá. Những năm gần đây, trong bối cảnh chung, việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị không thuận lợi, tiêu thụ than gặp nhiều khó khăn, tồn có lúc lên trên 11 triệu tấn. TKV cùng với Đảng uỷ TQN phải điều chỉnh kế hoạch, giảm sản lượng than khai thác nhằm giảm tồn kho, dẫn tới các đơn vị trong Đảng bộ TQN và một số đơn vị trong Đảng bộ TKV phải bố trí lại sản xuất, giãn việc làm, thậm chí có đơn vị bố trí nghỉ cả thứ sáu. Bên cạnh đó, ngành Than tiếp tục tinh giản biên chế, riêng năm 2016 TKV giảm gần 4.000 lao động... Những yếu tố đó đã tác động rất lớn đến thu nhập, đời sống, việc làm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNLĐ ngành Than.

Công ty Than Mạo Khê - TKV phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Ảnh: Vinacomin
Công ty Than Mạo Khê - TKV phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Ảnh: Vinacomin

Đứng trước thực trạng đó, vấn đề đặt ra cho công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, CNLĐ là hết sức quan trọng. Mặt khác, nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực, đã tác động lớn tới sự phát triển của các doanh nghiệp, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Vì vậy, việc tuyên truyền chủ trương của Đảng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có cách làm phù hợp để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNLĐ. Từ đó, tạo được sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của trên 81.000 cán bộ, đảng viên, CNLĐ; làm cho mỗi người, mỗi tổ chức luôn giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước.

Để làm tốt nội dung trên, Đảng uỷ TQN đã đề ra những giải pháp cụ thể thích hợp. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và tổ chức triển khai tuyên truyền trong toàn Đảng bộ trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh gắn với thực tế ở Đảng bộ TQN. Đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ đảng, thông qua hệ thống đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ Đảng uỷ TQN đến các đơn vị cơ sở là cầu nối đưa những chủ trương của Đảng đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNLĐ trong toàn Đảng bộ. Trong đó, giải pháp đầu tiên, quan trọng nhất được Đảng bộ xác định là phải luôn củng cố, quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ mạnh làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Để thực hiện điều này, thời gian qua Đảng uỷ TQN đã ban hành Nghị quyết số 08 về xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới. Quá trình triển khai, các đơn vị lớn ở cơ sở, ngoài đồng chí trưởng ban tuyên giáo đảng uỷ, còn có một đội ngũ kiêm nhiệm là tuyên truyền viên, cộng tác viên. Riêng ở Đảng uỷ TQN đã lựa chọn và có quyết định công nhận 23 đồng chí là những người có đủ năng lực, trình độ làm báo cáo viên cấp Đảng uỷ TQN. Song song với đó, Đảng bộ không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Bằng việc duy trì các hình thức tuyên truyền đa dạng và phù hợp, qua các cơ quan truyền thông, báo, đài trung ương và địa phương; Tạp chí than, trang web, bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TQN; các hội nghị quán triệt nghị quyết; hệ thống loa truyền thanh của các đơn vị; tại các bến xe, khu tập thể công nhân, trên các phương tiện chuyên chở CNLĐ; pano, biểu ngữ. Đơn vị còn tham gia viết bài và gửi ảnh vào Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh, thể hiện những nội dung thành tựu 30 năm đổi mới của đơn vị. Nội dung tuyên truyền được thực hiện trọng tâm, trọng điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến thực trạng của ngành Than, những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp, của ngành Than khi nước ta hội nhập sâu vào các nền kinh tế thế giới; việc TKV và Đảng uỷ TQN triển khai thực hiện quyết liệt Quyết định số 314/QĐ-TTg (ngày 7-2-2013) của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; hạ giá thành sản phẩm... Từ đó giúp cho đội ngũ CNLĐ hiểu rõ và đồng thuận cao đối với các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh, của ngành Than.

Bên cạnh các giải pháp trên, Đảng bộ luôn phát huy lợi thế của các tổ chức đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật cơ chế, chính sách của Nhà nước, về tình yêu quê hương, đất nước, về trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Đồng thời luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác tuyên truyền với các bộ phận truyền thông trong nội bộ của Tập đoàn, với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TKV và Ban Tuyên giáo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; triển khai tốt nội dung tuyên truyền trong các quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ TQN với các địa phương, đơn vị. Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng uỷ TQN đã ký quy chế phối hợp với 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó luôn đặc biệt đề cao việc nắm bắt theo dõi tuyên truyền về trật tự khai thác than theo Nghị quyết 12 của tỉnh và Chỉ thị 21 của Chính phủ với các cơ quan, đơn vị địa phương nơi các doanh nghiệp đứng chân.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại những kết quả rõ nét. Đảng bộ TQN đã giải quyết kịp thời, thấu đáo những vấn đề thực tiễn ở ngành Than, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNLĐ. Kết thúc năm 2016, TKV và Đảng bộ TQN đều hoàn thành kế hoạch đề ra; đời sống, thu nhập, việc làm cho đội ngũ CNLĐ vẫn giữ được ổn định; trật tự an toàn luôn được giữ vững; tình hình tư tưởng trong đội ngũ CNLĐ không có những xáo trộn, luôn tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh, của ngành Than.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.