Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Huyện Bình Liêu: Chăm lo cho "khâu then chốt"

Thứ Hai, 21/11/2016, 13:20 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Bình Liêu hiện có 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 1.955 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn.

Khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, khẳng định: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm củng cố và xây dựng, nhờ đó chất lượng tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Năm 2016, Đảng bộ huyện có 14/27 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), chiếm 51,85%; 13/27 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 48,14%. Các tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; đề ra được nghị quyết sát, đúng với tình hình của cơ sở và tổ chức thực hiện có kết quả nghị quyết đề ra.

Đồng chí Hoàng Thanh Hùng, đảng uỷ viên Đảng uỷ xã Tình Húc hướng dẫn Trưởng thôn Chu Tiến Sàu (trái), khai hồ sơ xin vào Đảng.
Đồng chí Hoàng Thanh Hùng, đảng uỷ viên Đảng uỷ xã Tình Húc hướng dẫn Trưởng thôn Chu Tiến Sàu (trái), khai hồ sơ xin vào Đảng.

Là một trong những đơn vị nhiều năm liền đạt TSVM, thời gian qua, Đảng bộ xã Húc Động đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dẫn chúng tôi đi thực tế tại con đường Nà Ếch - Khe Vằn, đồng chí Hoàng Xuân Đại, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Húc Động, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã, để thi công con đường từ thôn Nà Ếch đến thác Khe Vằn, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã gương mẫu đi đầu, tích cực vận động 150 hộ dân có nhà nằm trong khu vực thi công dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, thời gian qua, Đảng uỷ xã chỉ đạo xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép trong vùng lõi thác Khe Vằn của một số hộ dân để bán hàng. Trong tháng 8-2016, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp tuyên truyền, vận động 4 hộ dân xây dựng trái phép tại khu vực này tháo dỡ mái tôn, bạt, kè đá..., không làm ảnh hưởng đến di tích danh thắng cấp tỉnh thác Khe Vằn.

Không chỉ riêng Húc Động, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã nỗ lực, quyết tâm đạt danh hiệu TSVM, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tại hội nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng TSVM, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2011-2015) của tỉnh, tổ chức vào ngày 21-9 vừa qua, huyện Bình Liêu có 3 chi bộ thôn, bản trực thuộc đảng bộ các xã đạt TSVM và 8 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, được BTV Tỉnh uỷ khen thưởng.

Sáng tạo, linh hoạt trong cách làm

Đạt được những kết quả trên là do các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trước hết, Đảng bộ huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều năm nay, BTV Huyện uỷ đã duy trì việc thành lập các tổ công tác gồm các đồng chí là uỷ viên BTV Huyện uỷ, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể và các phòng chuyên môn đi dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Định kỳ mùng 3 hàng tháng, tổ công tác đến cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ, trực tiếp hướng dẫn, tham gia ý kiến vào các nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ cho phù hợp. Đồng thời, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn dân cư.

Công tác phát triển đảng viên mới cũng được huyện đặc biệt quan tâm; từ đầu năm đến nay, Bình Liêu đã kết nạp được 83 đảng viên. Một trong những giải pháp đột phá, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng mà Bình Liêu đã và đang triển khai là việc thực hiện “Đề án phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thôn, bản, khu phố”. Theo đồng chí Loan Thị Công, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ: Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản giữ vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Tính đến ngày 30-6-2016, toàn huyện còn có 70,72% số người hoạt động không chuyên trách chưa phải là đảng viên. Điều này đã làm hạn chế rất nhiều năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở địa bàn khu dân cư.

Xuất phát từ thực tế trên, tháng 8-2016, Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành Đề án phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng thôn, bản, khu phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thôn, bản, khu phố. Mục tiêu Đề án, đến hết năm 2016, tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, bản, khu phố; trưởng ban công tác mặt trận chiếm trên 50%; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư chiếm trên 30%. Để thực hiện hiệu quả Đề án, BTV Huyện uỷ chỉ đạo đảng uỷ các xã, thị trấn và các chi bộ thôn, khu phố rà soát, phân loại đội ngũ trưởng thôn, khu phố chưa là đảng viên để có hướng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ cụ thể. Từ khi triển khai Đề án đến nay, đã có 5 trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thôn, bản, khu phố được kết nạp Đảng; 18 quần chúng đang hoàn thiện các quy trình thủ tục để trình BTV Huyện uỷ xét kết nạp.

Ông Chu Tiến Sàu (Trưởng thôn Chang Chiếm, xã Tình Húc) được đề nghị xét kết nạp Đảng theo Đề án, chia sẻ: “Tôi vừa hoàn thành lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đang được các đồng chí trong Đảng uỷ xã hướng dẫn các bước làm hồ sơ để tiến hành thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng. Qua học lớp bồi dưỡng và được sự định hướng, giúp đỡ nhiệt tình của Đảng bộ xã, Chi bộ thôn, tôi hiểu được ý nghĩa, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ giúp tôi kịp thời nắm bắt và tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ”.

“Đề án này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, bản, khu phố trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng huyện ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương” - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Xuân Việt khẳng định.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.