Huyện uỷ Tiên Yên: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Năm, 24/11/2016, 04:06 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở đã tiến hành 51 cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) chuyên đề đối với 300 tổ chức đảng và 46 đảng viên. Từ đây, đã kịp thời phát hiện những sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng để uốn nắn, chỉnh đốn. Qua đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao, tổ chức Đảng ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

UBKT Huyện uỷ Tiên Yên phối hợp với HĐND, Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện.
UBKT Huyện uỷ Tiên Yên phối hợp với HĐND, Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác KTGS toàn khoá, UBKT Huyện uỷ đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, trong năm 2016, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức 5 cuộc KTGS về các nội dung: Kiểm tra công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, UBKT cấp uỷ cơ sở; giám sát công tác lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở trong thực hiện Đề án 25; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ các xã trong quản lý nguồn vốn Chương trình 135 và nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đinh Thị Kiều Hương, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ cho biết: Các cuộc KTGS của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng nói chung và công tác KTGS của Đảng nói riêng. Qua KTGS đã giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá đúng tình hình, từ đó tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đối tượng, nội dung được KTGS. Để công tác KTGS ngày càng đi vào chiều sâu, ngoài thực hiện đúng, đầy đủ các kế hoạch KTGS đã đề ra trong năm, UBKT đã chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung KTGS theo tình hình thực tế tại địa phương khi có vấn đề nổi cộm, bất cập. Thêm nữa, UBKT Huyện uỷ cũng theo dõi, bám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để tổ chức KTGS trước khi tiến hành sơ, tổng kết. Qua đó, góp phần phát hiện, nhìn nhận đầy đủ các mặt công tác còn thiếu sót, giúp quá trình đánh giá, sơ, tổng kết một cách toàn diện, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, việc thực hiện nhất thể hoá chức danh Chủ nhiệm UBKT với Chánh Thanh tra huyện cũng tạo được chuyển biến tích cực trong công tác KTGS. Từ đây, những cuộc KTGS có sự tương đồng về nội dung đã được các bên chủ động phối hợp, tiến hành kiểm tra cùng thời điểm và trưng dụng cùng thành phần của đoàn kiểm tra, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ sở. Đơn cử như cuộc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính mới được thực hiện vừa qua, UBKT Huyện uỷ đã phối hợp với HĐND, Thanh tra huyện tổ chức kiểm tra cùng thời điểm đã đảm bảo giúp các bên vừa nắm được tình hình toàn diện vừa phân tách được nội dung kiểm tra trọng tâm đáp ứng theo yêu cầu mà đơn vị mình cần.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện uỷ thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các Ban xây dựng Đảng, Đảng uỷ Công an, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện... Đồng thời, tăng cường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên UBKT Huyện uỷ và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên UBKT các đảng uỷ cơ sở...

DUY KHOA

.
.
.
.
.
.
.
.