Thị uỷ Đông Triều: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu

Thứ Sáu, 28/10/2016, 05:18 [GMT+7]
.
.

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thời gian qua Thị uỷ Đông Triều đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, khu trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đình Thái, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, cho biết: Thị uỷ Đông Triều đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể, trong đó phải kể đến Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 30-12-2012 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, đến nay chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu đều có sự chuyển biến tích cực. Vai trò bí thư, ban chi uỷ chi bộ ngày càng thể hiện rõ nét trong công tác điều hành, lãnh đạo tại chi bộ. Số lượng chi bộ thôn, khu đạt trong sạch, vững mạnh tăng rõ rệt...

Đồng chí Lê Hải Câu, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hưng Đạo (thứ nhất, trái sang) cùng Ban Chi uỷ Chi bộ khu Thủ Dương đi thực địa, chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt chi bộ tháng 11-2016
Đồng chí Lê Hải Câu, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hưng Đạo (thứ nhất, trái sang) cùng Ban Chi uỷ Chi bộ khu Thủ Dương đi thực địa, chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt chi bộ tháng 11-2016

Chúng tôi đến khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo một ngày cuối tháng 10, gặp đồng chí Lê Hải Câu, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường đang cùng Ban Chi uỷ Chi bộ khu Thủ Dương đi thực địa diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sẽ tiến hành chuyển đổi sang chuyên rau màu. Đây là một trong nội dung quan trọng sẽ được phổ biến, trao đổi trong sinh hoạt Chi bộ khu tháng 11-2016. Ông Bùi Quang Tuất, Bí thư Chi bộ khu, chia sẻ: Trước mỗi kỳ sinh hoạt, Ban Chi uỷ Chi bộ chủ động họp bàn, thảo luận trước các nội dung sẽ triển khai. Đặc biệt, đối với những kỳ sinh hoạt chuyên đề, Ban Chi uỷ tiến hành khảo sát, tham khảo ý kiến của nhân dân, để đưa những vấn đề trọng tâm mà người dân quan tâm vào nội dung sinh hoạt Chi bộ. Trong năm nay, Chi bộ đã triển khai 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề về: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển vùng sản xuất lúa tập trung; công tác vệ sinh môi trường khu phố; chuyển đổi diện tích cây trồng. Trong các cuộc sinh hoạt định kỳ hay chuyên đề, các đảng viên tích cực phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Sau mỗi cuộc sinh hoạt, Ban Chi uỷ đều phân công đảng viên phụ trách từng phần việc cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết Chi bộ vào cuộc sống.

Không chỉ riêng Chi bộ khu Thủ Dương, trong toàn thị xã, các chi bộ thôn, khu đều đã thực hiện quy trình sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thị xã. Số lượng buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ thôn, khu tăng đều qua các năm. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, số buổi sinh hoạt chuyên đề đã tăng 63,4% so với năm 2012; năm 2014 tăng 10,6% so với năm 2013; năm 2015 tăng 11,54% so với năm 2014. Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đảm bảo với 95% đảng viên đi sinh hoạt có sổ ghi chép đầy đủ. Nội dung sinh hoạt phong phú, nhất là sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ triển khai đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, tập trung vào các vấn đề: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác vận động quần chúng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Để nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ thôn, khu, Thị uỷ quan tâm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ ban chi uỷ các chi bộ, cán bộ thôn, khu phố. Hàng năm, các ban xây dựng Đảng thị xã, đảng uỷ các xã, phường đều mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, ban chi uỷ thôn về cách thức triển khai các nội dung sinh hoạt chi bộ; cách ghi biên bản, nghị quyết chi bộ... Định kỳ hàng quý, Thị uỷ tổ chức cho đội ngũ cán bộ thôn, khu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Bí thư Thị uỷ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại ở cơ sở; tạo cơ hội để các bí thư chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.