Về việc xử lý đơn thư của công dân

Thứ Năm, 01/10/2020, 07:51 [GMT+7]
.
.

Ông Nguyễn Văn Chè (trú thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) khiếu nại Quyết định số 1720/QĐ-CT ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn "Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chè... " liên quan đến việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ, bổ trí tái định cư đối với gia đình ông để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harboi City, xã Hạ Long huyện Vân Đồn.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh xác minh kiến nghị giải quyết vụ việc. Ngày 29/7/2020 Thanh tra tỉnh có Văn bản số 161/BC-TTr “Báo cáo kết quả xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chè, trú tại thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đôn” với nội dung kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn thu hồi Quyết định số 1720/QĐ-UBND. Vì lý do ông Nguyễn Văn Gộp (bố ông Chè) đã chết năm 2011, ông Gộp không có di chúc cho 6 người con (trong đó có ông Chè) và gia đình chưa làm thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 651, Bộ luật Dân sự năm 2015 và chưa xác định được tài sản thừa kế của ông Nguyễn Văn Chè được hưởng. Ông Nguyễn Văn Chè chưa được 5 người con còn lại cùng hàng thừa kế ủy quyền khiếu nại các quyết định hành chính của UBND huyện Vân Đồn; Quyết định giải quyết khiếu nại số 1720/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn không đảm bảo quy định, vì ông Nguyễn Văn Chè không phải là người khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Sau khi xem xét hồ sơ tài, liệu vụ việc liên quan, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất, kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 161/BC-TTr ngày 29/7/2020 và giao UBND huyện Vân Đồn trên cơ sở văn bản số 161/BC-TTr của Thanh tra tỉnh, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện những nội dung sau: Rà soát hồ sơ, quy trình, trình tự thủ tục giải quyết vụ việc để thu hồi Quyết định số 1720/QĐ-CT của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn. Đồng thời có văn bản thông báo đến ông Nguyễn Văn Chè biết và hiểu việc khiếu nại của ông là chưa đúng quy định pháp luật về Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Dân sự năm 2015; kiện toàn hồ sơ vụ việc, hướng dẫn hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Văn Gộp ủy quyền khiếu nại các quyết định hành chính của UBND huyện Vân Đồn (nếu còn nội dung khiếu nại) đảm bảo quy định; chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc UBND huyện giải quyết khiếu nại đúng quy định pháp luật.

Đơn thư của ông Bùi Tiến Quảng, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Đông (địa chỉ khu Tràng Vỹ, phường Trà cổ, TP Móng Cái) với nội dung: Hoàn trả tiền ký quỹ tại kho bạc nhà nước tinh Quảng Ninh. Đơn thư của ông đã được chuyển đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh, căn cứ quy định của pháp luật, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân.

Đơn của bà Hoàng Thị Mai (trú tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) với nội dung: Xin chỉnh lý, điều chỉnh ranh giới diện tích đất gia đình đang quản lý, sử dụng ổn định, không tranh chấp từ năm 1985 ra ngoài phạm vị ranh giới cập nhật nhầm lẫn, sai sót tại bản đồ địa chính năm 1998 do Sở Địa chính cũ (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, đo vẽ, phê duyệt. Đơn thư của bà đã được chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét, trả lời bà.


Phòng Bạn đọc- Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.