Đề xuất giá dịch vụ công ích trong cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa

Thứ Ba, 08/05/2018, 16:27 [GMT+7]
.
.

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, giá sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xác định đảm bảo: Bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hoàn thành việc cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo theo chất lượng điện năng do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Không tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.

Địa bàn cung cấp điện công ích được xác định theo các tiêu chí tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Kết cấu giá sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng cho các đơn vị bao gồm: Chi phí phát điện, truyền tải điện và chi phí điều hành, quản lý ngành; chi phí tổn thất điện năng cho hoạt động cung cấp điện tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chi phí phân phối, bán lẻ điện để cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Về thẩm quyền quyết định giá, dự thảo nêu rõ: Đơn giá hoặc giá sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Công Thương quyết định.

Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp: Nhà nước điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật; giá, đơn giá hoặc mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích; nhà nước thay đổi về cơ chế giá điện, cơ chế, chính sách tiền lương, giá nguyên nhiên vật liệu; nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Các đơn vị sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện thực hiện điều chỉnh hợp đồng đặt hàng sau khi có ý kiến chấp nhận bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực; việc chấp thuận điều chỉnh hợp đồng phải tuân thủ các quy định liên quan tại Thông tư này và trong phạm vi dự toán ngân sách đã được phê duyệt.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Lan Phương (Chinhphu.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.