Tập huấn triển khai thu thập dữ liệu "Bản đồ số" trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/1, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai thu thập dữ liệu "Bản đồ số" thuộc Đề án "Phát triển hệ tri thức Việt số hóa" trên địa bàn tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.