Trường Quân sự tỉnh: Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Thứ Hai, 28/05/2018, 10:14 [GMT+7]
.
.

Trước yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, những năm qua, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quân sự, quốc phòng - an ninh (QP-AN), Trường Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Qua đó, đã góp phần kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự của địa phương có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Một buổi thực hành trên máy tính tại của học
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chính trị tại Trường Quân sự tỉnh.

Đại tá Phạm Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: Công tác giáo dục chính trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục chính trị của nhà trường những năm qua đã không ngừng được nâng lên, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, học viên ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hàng năm, nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị và công tác huấn luyện, tuyển chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, thường xuyên tổ chức cho giáo viên đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

Đảng ủy nhà trường còn chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về huấn luyện, giáo dục, đào tạo hàng năm và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo các khóa, duy trì nghiêm chế độ duyệt giáo án, bài giảng để rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng thời, quan tâm động viên, khuyến khích giáo viên cải tiến, tích lũy kinh nghiệm, làm chủ khoa học công nghệ thông tin trong giảng dạy và cung cấp kiến thức, thông tin cho học viên đầy đủ, do đó hiệu quả dạy và học được nâng lên rõ rệt… Nhà trường còn chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác tuyển chọn học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Qua đó, đảm bảo học viên theo học các lớp bồi dưỡng có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực.

Giảng viên Trường Quân sự tỉnh dạy thực hành bắn súng cho học viên tại phòng bắn ảo
Giảng viên Trường Quân sự tỉnh dạy thực hành bắn súng cho học viên tại phòng bắn ảo.

Cùng với các giải pháp trên, những năm qua, nhà trường còn luôn quan tâm bảo dưỡng, nâng cấp, đổi mới hệ thống mô hình, học cụn nghiên cứu, chuẩn bị thao trường bãi tập sát với thực tế bài học và yêu cầu thực tiễn địa phương. Nổi bật, trong năm 2017, nhà trường đã đầu tư 1 phòng máy tính với 70 máy để phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy học tập. Đồng thời, xây dựng và đưa vào khai thác tốt 1 thao trường bắn ảo để phục vụ tốt hơn công tác huấn luyện của nhà trường.

Trong quá trình đào tạo, nhà trường đã duy trì thực hiện tốt việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn giáo dục, đào tạo với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị”, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với phương châm giáo dục - đào tạo, thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị.

Trong 5 năm qua, nhà trường đã biên soạn trên 500 giáo án, bài giảng, tham gia giảng dạy 68 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tập huấn cán bộ các cấp... Đồng thời, cán bộ, giáo viên giảng dạy chính trị của nhà trường còn trực tiếp tham gia các nội dung giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Hàng năm, qua kết quả kiểm tra của các cấp cho thấy 100% số học viên đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi.

Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2018, nhà trường đã tổ chức 20 lớp đào tạo, bổ túc, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 1.955 lượt cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị”, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy học, kết hợp giữa giảng bài với tổ chức cho bộ đội xem phim tư liệu bổ trợ, nâng cao trình độ kỹ năng sư phạm cho giáo viên. 

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.