Dự kiến quý I-2014, ngành GD-ĐT triển khai Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức

Thứ Bảy, 30/11/2013, 05:57 [GMT+7]
.
.

(Đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện năm chủ đề CCHC và đào tạo nguồn nhân lực ở ngành GD-ĐT tỉnh?

+ Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-20120, ngành đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cử CB,CC,VC đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để hình thành đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Sở cũng hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục phát huy yếu tố nội lực tự bồi dưỡng là chính. Riêng trong năm 2013, Sở đã tổ chức 1 lớp cho 33 giáo viên tiếng Anh đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Singapore; 51 lớp bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề cho giáo viên các cấp học trên địa bàn; cử 4 trường hợp đi nghiên cứu sinh, 101 trường hợp đi học sau đại học. Nhiều cán bộ, giáo viên đã tự học, tự bồi dưỡng để phục vụ tốt nhu cầu xã hội, yêu cầu của ngành.

Ngành đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy trình. Những cán bộ trong diện quy hoạch đã được Sở xây dựng kế hoạch và ưu tiên đào tạo về chuyên môn, nâng cao trình độ trên chuẩn và trình độ lý luận chính trị.

Trong công tác CCHC, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và của UBND các cấp. Hiện toàn bộ văn bản đi và đến của Sở được quản lý trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% văn bản được trao đổi qua mạng nội bộ và mạng Internet; 100% CB,CC,VC sử dụng hộp thư điện tử trao đổi công việc. Sở đã xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến trên công nghệ webconference tới 80 điểm trên toàn tỉnh. Để mọi cán bộ, công dân có thể dễ dàng tra cứu các thông tin, năm qua Sở đã cung cấp trực tuyến 29 bộ TTHC của ngành trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Sở đã đăng ký với Ban Đề án Chính quyền điện tử tỉnh đến năm 2014 sẽ xây dựng 12 dịch vụ công cấp độ 3; 7 TTHC và quy trình giải quyết các thủ tục tại Trung tâm HCC của tỉnh.

- Vậy với chủ đề công tác năm 2014 mà tỉnh đã xác định hướng triển khai của ngành GD-ĐT sẽ như thế nào, thưa đồng chí?

+ Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Trong công tác tinh giản biên chế, Sở tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc cho phù hợp. Trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm của từng CB,CC ứng với nhiệm vụ và quyền hạn chung của phòng, ban chuyên môn, qua đó khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục thực hiện việc luân chuyển CB,CC để sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phân đều khối lượng công việc và phù hợp thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Cùng với đó là thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, làm cơ sở để điều chuyển, sàng lọc đội ngũ. Sở đang tích cực xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, dự kiến sẽ triển khai vào quý I-2014. Trên cơ sở đó, sẽ có kế hoạch sắp xếp, phân bổ, điều chỉnh nguồn nhân lực cho phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí công việc; phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng CB,CC,VC ngành Giáo dục.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Chiến (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.