Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Không để xảy ra tiêu cực trong các kỳ thi, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục và giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường.... là những kết quả tích cực trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GD&ĐT trong 3 năm qua.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.