Đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh bán trú

Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, các trường học có tổ chức bán trú tại Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến bữa ăn của học sinh với phương châm an toàn, dinh dưỡng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.