Bài 1: Vì sao trường tư hút học sinh?

Mặc dù học phí cao hơn nhiều lần so với hệ thống trường công lập, nhưng tại Quảng Ninh, không ít trường tư vẫn thu hút được một lượng lớn học sinh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.