Người thầy đầu tiên

Năm 1979 rời quê hương thành phố hoa phượng đỏ, thầy giáo Lê Minh Tân đến gieo chữ trên huyện đảo tiền tiêu Cô Tô như "định mệnh" trong cuộc đời của mình.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.