Bộ trưởng Giáo dục chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn trong trường học

Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

.
.
.
.
.
.
.
.
.