Lãnh đạo NXB Giáo dục nói về việc tái sử dụng sách giáo khoa

Những ngày gần đây, các thông tin liên quan đến việc độc quyền sách giáo khoa, sách giáo khoa sử dụng một lần gây lãng phí, sách liên tục thay đổi để không thể tái sử dụng... nhận được sự quan tâm của dư luận. Trước những thông tin này, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.