Sáng tạo, phù hợp với văn hóa mỗi địa phương

Được tổ chức định kỳ đã nhiều năm nay, Chương trình Giao lưu tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số do phòng GD&ĐT một số địa phương trong tỉnh tổ chức đã đem lại những hiệu quả tích cực.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.