Quảng Ninh cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ học thêm 2 tuần để phòng dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 2 tuần để phòng dịch Covid-19.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.