Đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân

Thứ Sáu, 09/04/2021, 15:14 [GMT+7]
.
.

Bộ Quốc phòng đang đề xuất lộ trình tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Tại dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ của Bộ Quốc phòng áp dụng cho nhóm đối tượng đối tượng Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (người lao động) và nhóm đối tượng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 57 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 55 tuổi vào năm 2035.
 

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu hướng dẫn tại Điều 3 của dự thảo Thông tư này tại thời điểm nghỉ hưu, gồm 4 trường hợp.

Thứ nhất, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thứ hai, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Thứ ba, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thứ tư, người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Hiện Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo này.

Theo VTV

.
.
.
.
.
.
.
.