Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Thứ Tư, 07/04/2021, 10:13 [GMT+7]
.
.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN tỉnh đã tập trung tuyên truyền, triển khai bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tầng lớp phụ nữ, nâng cao vị thế của tổ chức Hội ở các cấp.

Từ năm 2018, Quảng Ninh đã có cơ chế, chính sách giám sát, phản biện thông qua ban hành chương trình thanh, kiểm tra, giám sát chung, trong đó có nội dung chuyên đề giám sát cụ thể của các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành của tỉnh.

Vì thế, quá trình triển khai hoạt động giám sát của Hội LHPN đã có sự phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hằng năm chủ động xác định nội dung ưu tiên cần giám sát, phản biện, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến từng đơn vị. Chủ đề giám sát luôn đảm bảo gắn với quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và các vấn đề liên quan đến môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, pháp luật lao động nữ, đơn thư kéo dài... 

Đ/c Nguyễn Thị Vinh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thực công tác giám sát chuyên đề tại Công ty CP xử lý chất thải miền Đông tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái.
Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, tham gia giám sát chuyên đề tại Công ty CP Xử lý chất thải miền Đông ở xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái).

Trong quá trình thực hiện, bên cạnh các hình thức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, một số hoạt động giám sát, phối hợp giám sát được hội phụ nữ các cấp thực hiện, nhất là thông qua nắm bắt tình hình của hội viên và người dân thông qua “Diễn đàn lắng nghe ý kiến hội viên phụ nữ”. Cách làm này đã mang lại hiệu quả cao, phản ánh thực chất nhất về thực trạng tại thời điểm giám sát.

Điển hình năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện chương trình giám sát về thực hiện pháp luật đối với lao động nữ tại các đơn vị dịch vụ công thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội tiến hành giám sát 20/20 đơn vị dịch vụ công thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại 13/13 địa phương trong tỉnh; đối thoại trực tiếp với 43 lao động nữ, rà soát, thống kê các HTX, các tổ, nhóm làm vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư.

Thông qua các buổi giám sát, đoàn giám sát đã phát hiện ra vấn đề còn tồn tại, bất cập. Qua đó, nghiên cứu, đề xuất chính sách trong thực hiện pháp luật lao động nói chung và pháp luật lao động đối với lao động nữ nói riêng tại các đơn vị dịch vụ công ích.

Cán bộ Hội LHPN huyện Vân Đồn đến trực tiếp các hộ gia đình trong diện GPMB tại xã Đài Xuyên để giải đáp, cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân nên đã tạo được sự đồng thuận cao.
Cán bộ Hội LHPN huyện Vân Đồn giải đáp, cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân trong diện GPMB tại xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn).

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn thực hiện giám sát, phản biện 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai do Tỉnh ủy giao. 100% vụ việc được giao cho Hội đều được giám sát, trong đó 3/6 vụ việc đã phản biện xong, có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ. Hội cũng tham gia 7 chương trình giám sát do Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn liên ngành tổ chức, liên quan đến chuyên đề bảo vệ môi trường, chính sách hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái…

Có được những kết quả trên phải kể đến vai trò của người đứng đầu tổ chức hội phụ nữ trong tập hợp, bố trí lực lượng thu thập thông tin, đánh giá thông tin đúng với bản chất từng vụ việc; đội ngũ cán bộ tham mưu không ngừng học hỏi, rèn luyện chuyên môn, kỹ năng, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt là sự chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy về chủ trương tiến hành giám sát, nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy, nhất là việc tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp. Thông qua đó, các báo cáo, kiến nghị sau giám sát và ý kiến góp ý phản biện của Hội LHPN tỉnh được các cấp, ngành cơ bản đồng tình, tiếp thu để bổ sung theo đúng quy định, góp phần đưa các văn bản luật, nghị quyết vào cuộc sống.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục định hướng, chỉ đạo hội cơ sở lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện sát với chức năng, nhiệm vụ của hội, đời sống của hội viên phụ nữ cơ sở, tổ chức hội, thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới…

Đàm Vân

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.