Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021

Thứ Hai, 22/02/2021, 21:39 [GMT+7]
.
.

Ngày 22/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 4 đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân và phúc tra kết quả tự chấm điểm Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại Ban CHQS 13 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 244.

Đoàn công tác làm việc tại Ban CHQS TP Uông Bí.
Đoàn công tác làm việc tại Ban CHQS TP Uông Bí.

Nội dung kiểm tra về số lượng, chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; công tác chuẩn bị, trang trí khánh tiết, địa điểm phục vụ, công tác chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ giao nhận quân và phương án xử trí các tình huống…

tại Trung đoàn 244.
Đoàn công tác làm việc tại Trung đoàn 244.

Đối với nội dung phúc tra kết quả tự chấm điểm Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện tập trung vào trường bắn, hệ thống bố trí mục tiêu ẩn hiện, vận động kiểm tra các bài bắn; thao trường, bãi tập huấn luyện các vấn đề của đơn vị; hệ thống bia, bảng, vật chất, mô hình học cụ, trang thiết bị bảo đảm huấn luyện; sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện; hệ thống văn kiện công tác tham mưu huấn luyện tháng đầu và hệ thống sổ sách năm 2021, trình độ và tổ chức phương pháp huấn luyện các cấp…

tại Ban CHQS TP Móng Cái.
Đoàn công tác làm việc tại Ban CHQS TP Móng Cái.

Việc kiểm tra này nhằm đánh giá kết quả tự chấm điểm Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện và công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân của các đơn vị. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và giao nhận quân bảo đảm nghiêm túc, an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.