Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ: "3 trọng tâm" trong đào tạo, quản lý

Thứ Ba, 15/12/2020, 08:28 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tập trung toàn diện nhân lực, vật lực, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính c267
Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính C267 tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Bà Nguyễn Thuý Phượng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, nhấn mạnh: Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã khẳng định quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhận thức vai trò quan trọng đó, Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu thời kỳ mới. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng quản lý đào tạo với 3 trọng tâm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, quản lý lớp; đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, nhà trường tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh và của Tỉnh ủy Quảng Ninh; tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý học viên; duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với các lớp... Nhờ đó, ý thức và chất lượng học tập của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Nhà trường đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp giữa đào tạo tập trung với bồi dưỡng tại chức, thử nghiệm hình thức tổ chức lớp theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, kết hợp giữa học lý thuyết và đi thực tế để điều tra, nghiên cứu cách thức xử lý tình huống, nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những biện pháp xử lý những vấn đề đang nổi cộm, bức xúc hiện nay. Nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Các bài giảng đều bám sát khung chương trình, thường xuyên cập nhật nội dung mới, gắn với liên hệ thực tiễn của tỉnh, địa phương, đơn vị. Nhà trường tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống để làm rõ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn. Mỗi bài giảng phải đảm bảo có ít nhất 25% thời gian dành cho thảo luận, trao đổi.

Hội thảo khoa học cấp khoa Khoa Lý luận cơ sở
Hội thảo khoa học cấp khoa, Khoa Lý luận cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Trong công tác kiểm tra, nhà trường đổi mới theo hướng đề thi mở, từ 40-50% điểm cho nội dung liên hệ thực tế công việc của ngành, của tỉnh; thực hiện thi vấn đáp đối với môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học một số kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ quản lý ở cơ sở. Việc tổ chức thi tốt nghiệp có nhiều đổi mới theo Quyết định số 1183-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Theo đó, hội đồng thi, ban giám sát thi tốt nghiệp các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập. Từ năm 2016 đến nay, Trường đã tổ chức 744 lớp với hơn 50.600 lượt học viên, về đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, đã đạt được kết quả tích cực.

Xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 3 khâu đột phá chiến lược, nhà trường tiếp tục xây dựng các giải pháp nhằm đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo quy định của Trung ương. Trong đó, tập trung xây dựng chuẩn về đội ngũ, chương trình, hệ thống cơ sở vật chất, từng bước xây dựng mô hình trường học thông minh.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhà trường chủ động xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho tất cả các đối tượng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ, công chức. Đồng thời, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo tính hiện đại, tính cập nhật, tính thực tiễn và đáp ứng thiết thực yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy, học tập; triển khai có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử, gắn với xây dựng văn hóa trường Đảng, văn hóa công sở, xây dựng nhà trường trở thành môi trường mang đậm tính Đảng để góp phần làm tốt công tác rèn cán bộ. Nhà trường khuyến khích và tạo phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi trong cán bộ, giảng viên, học viên, nhằm đề xuất giải pháp cụ thể hóa các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; củng cố, nâng cao chất lượng nội dung đào tạo, bồi dưỡng...

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.