TP Cẩm Phả: Hướng tới nền hành chính hiện đại

Thứ Sáu, 04/12/2020, 11:19 [GMT+7]
.
.

Xác định cải cách hành chính là một trong số các nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, TP Cẩm Phả đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, hướng tới nền hành chính hiện đại.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố.
Lãnh đạo TP Cẩm Phả kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố.

Thời gian qua, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được TP Cẩm Phả đẩy mạnh với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Từ tháng 1/2014, Trung Tâm Hành chính công thành phố đã được đưa vào hoạt động với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND được tập trung tiếp nhận và giải quyết tại đây, từ đó chấm dứt hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ TTHC ở các phòng, ban chuyên môn.

Cùng với đó, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, điện, nước cũng dần được đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm. Đã có 9/10 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố đã có con dấu thứ 2 phục vụ riêng cho việc thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo nguyên tắc 5 tại chỗ tại Trung tâm.

Thành phố đã có 231/280 TTHC được cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân, từ đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước luôn đạt trên 90%.

Cùng với cải cách TTHC, cải cách bộ máy hành chính cũng được thành phố thực hiện quyết liệt trong thời gian qua. Trong đó, thành phố đã nhất thể hóa chức danh đối với các chức danh lãnh đạo thành phố như: Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; 2/16 phường, xã (đạt 12,5%) thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND; 10/16 phường, xã (đạt 62,5%) thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND; 14/16 phường, xã (đạt 87,5%) Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả giải quyết TTHC cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả giải quyết TTHC cho người dân.

Thành phố đã đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa như: Đổi mới mô hình Trung tâm Hành chính công theo hướng thực hiện tiếp nhận, thẩm định 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố tại Trung tâm; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với Ban Quản lý chợ Trung tâm thành phố; tăng cường xã hội hóa giáo dục, thành lập 73 cơ sở tư thục độc lập, 2 trường mầm non, 1 trường mầm non và tiểu học.

Đối với việc cải cách tài chính công, thành phố đã giao chỉ tiêu, dự toán ngân sách năm, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thực hiện phân khai dự toán được giao đảm bảo kịp thời phục vụ nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị. Nguồn kinh phí cho chi lương, trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội, trợ cấp đột xuất kịp thời; sắp xếp tổ chức biên chế được giao, sử dụng lao động và kinh phí có hiệu quả; nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Thành phố cũng phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc đảm bảo đúng dự toán được HĐND, UBND thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi...

Những giải pháp sáng tạo trong công tác cải cách hành chính của thành phố đã tạo môi trường sản xuất, kinh doanh và đầu tư tư thông thoáng, thuận lợi, thuận tiện cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.