Không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để phục vụ học tập

Thứ Ba, 22/12/2020, 16:57 [GMT+7]
.
.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học tập thì phải thiết kế bài dạy sao cho, không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.

Giáo viên quyết định việc dùng điện thoại trong lớp

Quy định trên vừa được đưa ra ở mục "kế hoạch giáo dục của giáo viên", tại hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập.

Căn cứ vào kế hoạch dạy học các môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học ở các khối lớp xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học, xây dựng các kế hoạch bài dạy để tổ chức dạy học.

Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định.

Nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học tập thì phải thiết kế bài giảng sao cho, không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.
Nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học tập thì phải thiết kế bài giảng sao cho, không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.

Giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong kế hoạch bài dạy sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập.

Đồng thời, giáo viên cũng là người thông báo cụ thể yêu cầu học sinh chỉ được sử dụng điện thoại như là một thiết bị hỗ trợ hoạt động học và những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại trên lớp, trong giờ học.

Về quy định học sinh được sử dụng điện thoại phục vụ học tập, trước đó, ngày 18/9, Bộ GD&ĐT công bố thông tư 32/2020- TT BGDĐT, thay thế cho thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành năm 2011.

So với thông tư cũ, thông tư mới bỏ quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.

Tại Nghị quyết 178/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Chính phủ yêu cầu, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông và các địa phương hướng dẫn phù hợp việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ phục vụ học tập với học sinh, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực.

Không gây áp lực với học sinh

Cũng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của sở GD&ĐT, hiệu trưởng các trường tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình.

Bộ GD&ĐT cho rằng, chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học.

Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

Các nhà trường không nhất thiết bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Ở các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn ở cấp THPT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường xây dựng một số tổ hợp gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học) và xây dựng một số tổ hợp 3 cụm chuyên đề của 3 môn học trong chương trình phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Các đồng thời, xây dựng phương án tổ chức cho học sinh đăng ký lựa chọn và tổ chức thực hiện sao cho vừa đáp ứng nhu cầu của học sinh vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Về việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, theo quy định của Bộ GD&ĐT, được thực hiện dưới các hình thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình…

Trong đó, chú trọng đánh giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong kế hoạch bài dạy.

Theo dantri.com.vn

.
.
.
.
.
.
.
.