Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2020

Thứ Ba, 15/12/2020, 18:16 [GMT+7]
.
.

Chiều 15/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2020.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tình hình kinh tế- xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Theo đó, tốc độc tăng trưởng kinh tế GRDP ước tăng 10%, là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid- 19. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện đến 15/11 ước đạt trên 40.900 tỷ đồng. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ. Ba đột phá chiến lược tiếp tục được tập trung chỉ đạo. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được tăng cường. Chủ đề công tác năm được tích cực triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo Nghị quyết phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; tình hình kinh tế- xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TP Hạ Long và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Công ty Xăng dầu B12.

Tôn Vũ – Minh Nhật

.
.
.
.
.
.
.
.