Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lấy dân làm gốc

Thứ Ba, 29/12/2020, 16:33 [GMT+7]
.
.

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã triển khai hàng loạt dự án lớn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, kéo theo đó số lượng đơn thư tăng nhiều. Các kiến nghị, khiếu nại của công dân đã được tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đối thoại, giải quyết kịp thời, không để mất ổn định an ninh chính trị.

Quảng Ninh luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ quan trọng với quan điểm giải quyết đến cùng, dứt điểm, thỏa đáng từng vụ việc, đảm bảo quyền lợi của công dân trên cơ sở quy định của pháp luật. Theo đó, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Những vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần lắng nghe công dân, công tâm và trách nhiệm, qua đó đã nhận được sự đồng thuận, ghi nhận của nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc.UBND tỉnh họp rà soát giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Điển hình phải kể đến như: Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Thông báo số 1336-TB/TU ngày 22/4/2019 của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị và TTATXH, phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp...

Các nội dung chỉ đạo tập trung yêu cầu các cấp, ngành cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của công tác tiếp công dân; rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu của mỗi đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC đảm bảo quyền KNTC của công dân...

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác Tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tổ công tác đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, đón tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, xử lý những vụ việc khiếu kiện tập trung đông người không đúng nơi quy định trong những ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Ở cấp huyện, UBND các địa phương đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các vụ việc KNTC, kiến nghị của công dân đã có chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh, hướng dẫn giải quyết của sở, ban, ngành và các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nhằm xử lý triệt để, không để các phần tử xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, chia sẻ với trường hợp của gia đình ông Hoàng Mạnh Phú (Quảng Yên)
Ông Hoàng Mạnh Phú (Quảng Yên) vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng khi được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, giải quyết thỏa đáng nội dung khiếu nại, tháng 5/2020.

Phát huy tính dân chủ, công khai, hiệu quả

Năm 2020, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 9.836 lượt công dân (giảm 11,79% so với năm 2019), với 5.481 vụ việc (giảm 9,2% so với năm 2019). Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 12.158 đơn (giảm 14,5% so với năm 2019).

Toàn tỉnh đã giải quyết 519/647 vụ việc khiếu nại (đạt 80,21%), trong đó khiếu nại sai 273 vụ việc, khiếu nại đúng 34 vụ việc, khiếu nại có đúng, có sai 42 vụ việc, 140 vụ việc công dân xin rút đơn, 30 vụ việc đình chỉ giải quyết và kiến nghị. Đối với nội dung tố cáo, giải quyết 54/60 vụ việc. Toàn tỉnh chỉ còn 1/51 vụ việc kéo dài, phức tạp theo kế hoạch số 45/KH-UBND đang tiếp tục được rà soát, giải quyết.

Với quan điểm "Kiên quyết, kiên trì, sát dân nhưng không thỏa hiệp, không bỏ sót quy trình và không làm thay nhiệm vụ"; sự quyết liệt trong triển khai, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị... công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn tỉnh đã được Trung ương đánh giá cao; nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân. Rất nhiều công dân đã tự nguyện rút đơn sau khi được chính quyền giải quyết theo luật định.

Theo thống kê, năm 2020, trong số 519 đơn khiếu nại đã giải quyết thì có đến 140 vụ việc công dân xin rút đơn (chiếm 26,97%), đối với tố cáo là 18 vụ việc đã rút đơn (chiếm 33,33% vụ việc giải quyết). Thanh tra các đơn vị, địa phương đã theo dõi, đôn đốc thực hiện 245 quyết định khiếu nại, trong đó đã thực hiện 204 quyết định (83,26%), trả lại cho công dân hơn 1 tỷ đồng, thu về cho NSNN 27,253 triệu đồng.

Quá trình giải quyết, các cấp chính quyền đã thực sự quan tâm đến quyền lợi của công dân bằng nhiều hình thức tiếp cận, thỏa đáng, có tình, có lý. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các đơn vị đã tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Việc trao đổi thông tin giữa các ngành với địa phương đã được thực hiện thường xuyên tạo hiệu quả cao trong phối hợp giải quyết đơn thư.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thể hiện nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đặc biệt đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương đã trực tiếp gặp, đối thoại với nhân dân, thường xuyên sâu sát chỉ đạo giải quyết kịp thời không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND các cấp đã có nhiều đổi mới trong phương pháp, cách thức làm việc với công dân, với mục tiêu tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân như: Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân; hướng dẫn công dân hiểu đúng về các quy định của pháp luật; trong một số trường hợp khi giải quyết đơn thư của công dân còn bị chậm về mặt thời gian, cơ quan có thẩm quyền đã có văn bản xin lỗi gửi tới công dân...

Bên cạnh đó, sự chủ động và tích cực, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã gắn chương trình công tác năm của mình với hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị của chính quyền, tích cực giám sát, phản biện, giúp cho các cấp chính quyền thực hiện nhiệm vụ này ngày càng dân chủ, công khai và hiệu quả. Các đoàn thể như Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chủ động gặp gỡ, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp nhận nghiên cứu, tham gia ý kiến giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị.

Chia sẻ trong buổi hội thảo kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư vào cuối tháng 7/2020, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh, là một trong những địa phương đi đầu trong tiếp công dân và xử lý đơn thư. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong giải quyết KNTC, đảm bảo công bằng, ổn định chính trị - xã hội là mục tiêu mà tỉnh Quảng Ninh luôn nỗ lực thực hiện trong suốt những năm qua. Điều đó góp phần xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Thanh Hoa

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.