Quảng Yên: Làm tốt tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 08/10/2020, 07:54 [GMT+7]
.
.

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, TX Quảng Yên luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Chủ tịch
TX Quảng Yên họp kiểm điểm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng năm 2020.

Cấp ủy, chính quyền thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là ở những địa bàn có nhiều dự án, công trình lớn triển khai. Trong đó, thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; UBND thị xã chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tăng cường quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Để chủ động xử lý, tránh tình trạng đơn thư phát sinh nhiều lần, khiếu kiện đông người, vượt cấp, thị xã đã thành lập Tổ công tác tiếp công dân trong thời điểm chuẩn bị và diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, UBND thị xã đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các vụ việc đã được UBND thị xã giao giải quyết, nhất là những vụ việc mới, vướng mắc, có nội dung phức tạp, kéo dài. Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hằng tuần; phối hợp với Ban tiếp công dân thị xã, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật thông tin các vụ việc KNTC, kiến nghị thuộc địa bàn quản lý, từ đó xem xét giải quyết ngay, tránh tình trạng khi có đơn thư vượt cấp, có chỉ đạo mới triển khai thực hiện…

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND xã Liên Hòa chi trả tiền đền bù GPMB thực hiện Dự án KCN Bắc Tiền Phong.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TX Quảng Yên phối hợp với UBND xã Liên Hòa chi trả tiền đền bù GPMB (bổ sung) cho người dân liên quan đến Dự án KCN Bắc Tiền Phong, tháng 10/2020.

9 tháng năm 2020, tại Trụ sở tiếp công dân của thị xã đã tiếp 524 lượt người, 418 vụ việc (272 vụ trùng nội dung, 146 vụ mới), tăng 111 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, thực hiện công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng chí Bí thư Thị ủy và Chủ tịch UBND thị xã đã tham gia 20 buổi tiếp dân định kỳ. Đối với những vụ việc phức tạp, nổi cộm, trên cơ sở lắng nghe ý kiến công dân và các cơ quan chức năng, lãnh đạo thị xã đã kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Đồng thời, ra thông báo ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ giải quyết, làm cơ sở theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công giải quyết…

Trong công tác tiếp công dân, thị xã cũng quan tâm lắng nghe và giải quyết dứt điểm kiến nghị của các đoàn công dân, tránh tình trạng đơn thư đông người, vượt cấp. Theo đó, từ đầu năm đến nay thị xã đã chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời vụ việc của đoàn công dân xã Sông Khoai kiến nghị một số nội dung về chính sách bồi thường, GPMB thực hiện Dự án KCN Sông Khoai (giai đoạn 1). Đối với đoàn công dân xã Tiền An về nghị quyết hỗ trợ kinh phí tháo dỡ công trình thi công Dự án tỉnh lộ 331B, đoạn Chợ Rộc - Bến Giang, UBND thị xã đã giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra làm việc với các hộ dân để làm rõ nội dung khiếu nại. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND xã Tiền An xem xét, thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền.Thị xã còn tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới hoạt động giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC…

Cùng với đó, các xã, phường luôn chủ động, linh hoạt trong tiếp công dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Ông Lê Văn Mịn, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa (TX Quảng Yên), cho biết: Liên Hòa luôn quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân. Để phục vụ các dự án lớn triển khai trên địa bàn cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, xã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác xác định nguồn gốc đất và các quy trình trong đền bù, GPMB. Đối với những nội dung kiến nghị khác không thuộc thẩm quyền giải quyết, xã chủ động nắm bắt, định hướng giải quyết nhằm ổn định đời sống người dân. Đơn cử như vụ việc khúc mắc của một số xã viên Hợp tác xã Liên Hòa 3 liên quan đến quyền lợi kinh tế sau GPMB, sau khi có ý kiến tham gia của xã và một số đơn vị, đến nay HTX đã có phương án giải quyết…

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2020, số vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cần giải quyết trên địa bàn thị xã giảm 127 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, thị xã đã giải quyết 316/338 vụ việc (đạt trên 93%); không có vụ việc phức tạp, kéo dài…

Công tác tiếp công dân, thụ lý giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn thị xã được triển khai nền nếp, đúng trình tự, thủ tục, luật định. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Liên Hương

.
.
.
.
.
.
.
.