Nỗ lực xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh

Thứ Năm, 22/10/2020, 07:08 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, tổ chức cán bộ đến chăm lo, xây dựng, phát triển Hội và các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với CCB luôn được chú trọng giải quyết có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị tạo điều kiện chăm lo cho sự phát triển của Hội CCB trong tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện, chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh kết nạp mới 5.359/5.000 hội viên, đạt 107% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 55.947. Trong đó hội viên là đảng viên có 14.221 đồng chí.

Đoàn khảo sát của Trung ương hội CCB Việt Nam làm việc với Thường trực Hội CCB tỉnh QN về tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Nghị quyết 04/NQ-CCB của BCH Trung ương CCB Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ. Tháng 6/2020.
Đoàn khảo sát của Trung ương Hội CCB Việt Nam làm việc với Thường trực Hội CCB tỉnh về tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Nghị quyết 04/NQ-CCB của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ.

Xác định công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bằng trách nhiệm, sự gương mẫu và uy tín của CCB, các cấp Hội đã lựa chọn, giới thiệu những hội viên có tín nhiệm được Đảng cử, dân bầu đảm nhiệm các chức danh từ cấp huyện đến các khu phố, tổ dân, thôn, bản. Qua kỳ Đại hội Đảng các cấp năm 2020, nhiều hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng, cụ thể: Ở thôn khu có 1.458 đồng chí; tham gia cấp ủy xã, phường, thị trấn 501 đồng chí; tham gia cấp ủy cấp trên cơ sở 63 đồng chí. Trưởng Ban công tác Mặt trận có 305 đồng chí. Qua đó, khẳng định cán bộ, hội viên CCB luôn được quần chúng nhân dân tín nhiệm; nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cấp ủy, chính quyền giao; nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công tác xã hội, vận động nhân dân xây dựng khu phố, thôn, bản. Họ chính là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả của Hội là triển khai thực hiện xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thông qua việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên, nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội đã tuyên truyền được trên 2.000 buổi cho hơn 214.160 lượt thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các tổ chức Hội coi trọng tuyên truyền về bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo cho trên 15.750 lượt người nhân kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc.

Hội CCB TP Cẩm Phả hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ CCB Trống Mã Cửu (thôn Tân Hải, xã Dương Huy), tháng 4/2020.
Hội CCB TP Cẩm Phả hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ CCB Trống Mã Cửu (thôn Tân Hải, xã Dương Huy), tháng 4/2020.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, hội viên CCB luôn là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, trong những năm qua luôn phát huy được phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực thực hiện xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong 9 tháng năm 2020, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 2 phong trào:  "Thắp sáng đường quê" và xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" và 2 chương trình "Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới", "Nước sạch vì tương lai học đường". Cụ thể: Đã bàn giao 2 công trình giếng khoan trang bị đồng bộ, trị giá 50 triệu đồng cho Điểm trường mầm non thôn 3 xã Quảng Long, huyện Hải Hà và thôn Đồng Loóng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ; xây mới, sửa chữa khánh thành bàn giao 8 nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên CCB và hỗ trợ cho 4 hộ nhân dân nghèo sửa chữa nhà ở; tham gia hiến đất chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm xây dựng nông thôn mới gồm: 24.734m2 đất, góp gần 1,8 tỷ đồng, tham gia 20.233 ngày công lao động (nâng cấp 27,96km đường giao thông nông thôn, 48,176km kênh mương nội đồng, trồng 10.650 cây xanh…).

Tuyến đường liên thôn, xóm thôn Đông Thắng, xã Đông Xã, huyện Vân Đồn có sự tham gia hiến đất của nhân dân và Chi hội CCB thôn.
Tuyến đường liên thôn, xóm thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, có sự tham gia hiến đất của nhân dân và Chi hội CCB thôn.

Hội CCB các cấp tập trung duy trì 1.985 mô hình "Tổ nhân dân tự quản ANTT " do CCB làm nòng cốt, trong đó có 1.217 hội viên Hội CCB tham gia ở 177 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, hội viên CCB tỉnh đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu của hội viên CCB trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của hội CCB các cấp ngày càng được khẳng định, được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.