Hoàn thiện hệ thống mạng lưới, quy mô GD&ĐT

Thứ Bảy, 17/10/2020, 07:15 [GMT+7]
.
.

Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 đã góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng lưới, quy mô GD&ĐT, nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Tiết thực hành, thí nghiệm của cô và trò Trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long.
Tiết thực hành, thí nghiệm của cô và trò Trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long.

Theo Sở GD&ĐT, Quy hoạch phát triển GD&ĐT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là căn cứ để điều chỉnh một số chỉ tiêu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; xem xét nguồn kinh phí dành cho chính sách hỗ trợ các đối tượng học nghề. Từ đó, tạo căn cứ trong việc phát triển ngành nghề tại địa phương để định hướng GD&ĐT.

Thực hiện Quy hoạch, mạng lưới các trường mầm non cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của trẻ, tạo điều kiện triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho các độ tuổi. Đến tháng 8/2020, toàn tỉnh có 220 trường mầm non, 391 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh thành lập mới 16 trường mầm non.

Với giáo dục phổ thông, tỉnh tiếp tục hoàn thiện mạng lưới theo hướng sắp xếp hợp lý các điểm trường, tách các trường nhiều cấp học có quy mô lớn ở khu vực tập trung dân cư, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở khu vực ít dân cư. Toàn tỉnh hiện có 161 trường tiểu học; 192 trường THCS; 59 trường THPT.

Với GDTX, đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 42 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nhờ có Quy hoạch này, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã ngày càng quan tâm, chăm lo phát triển GD&ĐT, thể hiện qua hệ thống cơ chế, chính sách trong phát triển GD&ĐT được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng cho các nhóm đối tượng khác nhau. Đồng thời, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách đặc thù trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có năng lực, như: Cử đi đào tạo, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thu hút giáo viên ở các tỉnh khác về làm việc tại tỉnh. Trình độ đội ngũ cũng ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chủ động trong cân đối số lượng người làm việc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2018, toàn tỉnh giảm 1.127 chỉ tiêu HĐLĐ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục so với năm 2017, năm 2019 tiếp tục giảm 611 chỉ tiêu HĐLĐ so với năm 2018.

Đáng chú ý, thực hiện Quy hoạch, tỉnh đã tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, ngân sách đầu tư cho giáo dục được duy trì ở mức khá cao. Cụ thể, ngân sách chi lĩnh vực GD&ĐT hằng năm chiếm khoảng 20% tổng chi ngân sách của tỉnh, trong đó chi thường xuyên chiếm 30-35% chi thường xuyên của tỉnh. Mức chi này khá ổn định trong 5 năm qua.

Tiết học tiếng Anh với người nước ngoài của cô và trò Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc - UK Academy tại Hạ Long.
Tiết học tiếng Anh với người nước ngoài của cô và trò Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc - UK Academy tại Hạ Long.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Một số chỉ tiêu trong quy hoạch đã không còn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội cũng như các nhiệm vụ, mục tiêu mới của tỉnh nên cần được bổ sung, điều chỉnh. Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều hạn chế; còn có chênh lệch giữa giáo dục công lập và ngoài công lập trong tiếp cận các nguồn lực về ngân sách, cơ chế, chính sách, đầu tư trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, khen thưởng và khuyến khích người học…

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Sở đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức trong việc phát triển GD&ĐT, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục tại địa phương đảm bảo đúng quy hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đổi mới, đặc biệt là công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần khảo sát kỹ nhu cầu, điều kiện địa phương, tránh làm xáo trộn, gây tâm tư, bức xúc cho đội ngũ nhà giáo và nhân dân…

Lan Anh

.
.
.
.
.
.
.
.