HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh tại TX Quảng Yên

Thứ Ba, 06/10/2020, 12:31 [GMT+7]
.
.

Sáng 6/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Theo báo cáo của TX Quảng Yên, giai đoạn 2015-2020, thị xã đã bám sát Quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh để cụ thể hóa phù hợp điều kiện của địa phương. Nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục được thị xã cân đối ưu tiên. Tổng kinh phí chi cho giáo dục là 1.555,83 tỷ đồng, bằng 21,6% tổng chi ngân sách trên địa bàn. Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Hàng năm, hệ thống trường, lớp trên địa bàn tăng cả quy mô và chất lượng. Năm học 2019-2020, toàn thị xã có 66 trường học, 1.104 lớp từ mầm non đến trung học phổ thông, tăng 2 trường mầm non ngoài công lập, 2 nhóm lớp tư thục độc lập và tăng 61 lớp so với năm học 2015-2016. 90,9% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

ư
Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, báo cáo việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT và chất lượng Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn.

Tính đến nay, các chỉ tiêu trong Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đều được TX Quảng Yên thực hiện đạt và vượt. Cụ thể: ở cấp mầm non, thị xã luôn duy trì, giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 33,7%; toàn cấp học có 98% trẻ phát triển đạt yêu cầu theo hướng dẫn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em do Bộ GD&ĐT ban hành. Ở cấp tiểu học, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ khuyết tật được đi học đạt 100%. Đối với giáo dục trung học, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì củng cố và ngày càng nâng lên.

Hiện nay, trên địa bàn TX Quảng Yên còn có 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX), 19 Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường. Thời gian qua, các cơ sở này đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giáo dục đào tạo tại Quảng Yên vẫn còn gặp một số khó khăn. Hiện tại Trung tâm GDNN&GDTX không thực hiện được nhiệm vụ đào tạo sơ cấp 3 tháng do thiếu chuyên môn, biên chế. Đối với công tác giáo dục thường xuyên, hàng năm, Trung tâm phải thuê hợp đồng giáo viên không có định biên, không mức lương, có thời điểm không thuê được giáo viên...

Đối với các trường mầm non và phổ thông, toàn thị xã giao thiếu 54 giáo viên so với định mức quy định. Một số cơ sở giáo dục mầm non còn khó khăn về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non chưa thực sự đồng đều, dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo môi trường học tập đa dạng cho trẻ còn hạn chế. Tuy nhiên, theo Luật Giáo dục 2019 quy định: Đối với giáo viên mầm non phải đạt trình độ Cao đẳng trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở phải đạt trình độ Đại học. Tại thời điểm này, nếu thực hiện theo quy định của Luật thì sẽ không có nguồn giáo viên để hợp đồng đứng lớp.

Để giải quyết vấn đề này, trước mắt, thị xã đề nghị được hợp đồng giáo viên: Đối với cấp mầm non có trình độ Trung cấp ở lên; Tiểu học, trung học cơ sở có trình độ Cao đẳng (Thị xã sẽ có kế hoạch đào tạo đối với số giáo viên chưa đạt chuẩn). Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch đào tạo để đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh; có cơ chế chính sách để thu hút phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập. Đối với những địa phương chưa tự chủ về ngân sách, đề nghị tỉnh hàng năm bố trí ngân sách hỗ trợ địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của thị xã Quảng Yên trong thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là việc cân đối, dành nguồn lực thỏa đáng đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp các cấp; xã hội hóa phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX đề ra; tỷ lệ huy động trẻ mầm non và học sinh ra lớp các độ tuổi đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Quy hoạch…

Để đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị TX Quảng Yên tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thậm chí xây dựng mới Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở Quy hoạch chung của tỉnh đã phê duyệt, gắn với tốc độ gia tăng dân số, kế hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục đào tạo.

Thị xã cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Quan tâm tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt phân luồng sau trung học cơ sở, tăng số lượng học sinh tham gia học nghề. Đồng thời, cần xem xét, có phương án cụ thể để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm GDNN&GDTX. Phát huy tối đa công năng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học sau đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Chiều nay, Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với thành phố Uông Bí về nội dung này.

Thu Phương

.
.
.
.
.
.
.
.