BHXH tỉnh - Hội LHPN tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp

Thứ Năm, 22/10/2020, 16:58 [GMT+7]
.
.

Chiều 22/10, tại TP Hạ Long, BHXH tỉnh - Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp, hai cơ quan thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn BHXH cấp huyện và hội LHPN cùng cấp thực hiện việc ký kết phối hợp chung theo giai đoạn. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thực hiện các nội dung phối hợp hằng năm ở địa phương nhằm đạt kết quả cao nhất; thống nhất lựa chọn ký hợp đồng với đại lý thu BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đồng thời, hai bên vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ mức đóng cho hội viên phụ nữ, người có thu nhập thấp, người nghèo, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại của hội viên phụ nữ và nhân dân liên quan chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; hằng năm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cấp thẻ nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT cho cán bộ hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở khi đủ điều kiện.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.
Lãnh đạo BHXH tỉnh - Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Hằng năm, hai đơn vị sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động phối hợp và biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phối hợp. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, triển khai chương trình phối hợp cho năm tiếp theo.

Dương Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.