Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức chấm thi Hội thi "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"

Thứ Ba, 08/09/2020, 17:03 [GMT+7]
.
.

Trong 2 ngày 7 và 8/9, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức chấm thi Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” tại ban CHQS TX Đông Triều, TP Uông Bí, TX Quảng Yên và Trung đoàn 244.

Đoàn công tác tham quan và chấm thi tại khu Nhà ăn tự chọn của Ban CHQS TX Đông Triều.
Đoàn công tác tham quan và chấm thi tại khu Nhà ăn tự chọn của Ban CHQS TX Đông Triều.

Qua chấm thi, Đoàn công tác đánh giá sơ bộ, nhiều đơn vị đã phát huy tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng, chỉnh trang diện mạo doanh trại đơn vị, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; mua sắm các trang thiết bị, củng cố doanh trại; đầu tư tu sửa nhà ăn, nhà bếp, nhà làm việc. Cùng với đó, các đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường với hàng nghìn ngày công; bảo đảm tốt tiêu chuẩn, chế độ ăn, uống cho bộ đội; tiếp nhận, cấp phát kịp thời quân trang thường xuyên, đột xuất; khu tăng gia tập trung bảo đảm cung cấp trên 50% lượng rau, củ quả, thịt cá tại bếp ăn của đơn vị; tích cực cải tiến chế biến món ăn, bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, ăn đủ, ăn hết tiêu chuẩn.

Đoàn công tác tham quan tại Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ kết hợp tăng gia tập trung của Ban CHQS TP Uông Bí.
Đoàn công tác tham quan tại Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ kết hợp tăng gia tập trung của Ban CHQS TP Uông Bí.

Các đơn vị đã trích nguồn thu từ tăng gia sản xuất và các nguồn khác đưa vào ăn thêm cho bộ đội, với mức bình quân từ 5.000 – 15.000 đồng/người/ngày đối với quân số ăn tại bếp; củng cố, làm mới hệ thống bảng biển, sơ đồ chỉ dẫn doanh trại; sổ sách nhà ăn, nhà bếp quản lý, sử dụng đúng đủ theo quy định, thường xuyên đăng ký, thống kê kịp thời, chính xác; hệ thống sân chơi thể thao, khu rèn luyện thể lực được quan tâm, đầu tư đúng mức, hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý đất quốc phòng, các công trình quốc phòng…

Đoàn công tác chấm thi về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch đẹp tại Ban CHQS TX Quảng Yên.
Đoàn công tác chấm thi về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch đẹp tại Ban CHQS TX Quảng Yên.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Đồng thời, rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm và nhân rộng đến các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.