10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp: Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Thứ Ba, 22/09/2020, 09:13 [GMT+7]
.
.

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2010. Đây là một đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật, công tác LLTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tư pháp tăng tính công khai, minh bạch trong công tác cấp phiếu LLTP, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân, doanh nghiệp.
Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tư pháp tăng tính công khai, minh bạch trong công tác cấp phiếu LLTP, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân, doanh nghiệp.

LLTP là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh công dân có hay không có án tích khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, đã có hơn 80 thủ tục hành chính yêu cầu phải có LLTP. Bên cạnh đó, LLTP cũng trở thành công cụ pháp lý ngày càng quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước trong quá trình quản lý dân cư, quản lý xã hội.

Ngay sau khi Luật LLTP được ban hành và có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung vào một số nội dung: Bố trí bổ sung biên chế, cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí cho hoạt động xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu. Cùng với việc ban hành kế hoạch, tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt những quy định của luật nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức về vị trí, vai trò của LLTP trong đời sống xã hội, trong quản lý nhà nước và trong hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự. Đồng thời chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các quy định của luật nhằm thực hiện tốt việc cung cấp thông tin LLTP và cấp phiếu LLTP theo yêu cầu của công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, quản lý LLTP đã được UBND tỉnh quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo được những thay đổi lớn trong công tác cấp phiếu LLTP cũng như trong xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Tỉnh luôn là tỉnh đi đầu trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP. Việc sử dụng phần mềm dùng chung để tiếp nhận thông tin LLTP, lập LLTP, cập nhật thông tin LLTP bổ sung và cấp phiếu LLTP ổn định, hiệu quả. Từ ngày 1/7/2016, Sở Tư pháp thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp phiếu LLTP, đến ngày 1/10/2019, thủ tục này được nâng lên mức độ 4. Đến nay, số lượng công dân truy cập lựa chọn hình thức đăng ký cấp phiếu LLTP qua dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng. Đặc biệt từ 1/1/2020 đến 31/7/2020, trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, đã tiếp nhận 3.486 hồ sơ cấp phiếu LLTP qua đường trực tuyến, chiếm 52% tổng số hồ sơ đề nghị cấp.

Bên cạnh đó, xác định xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác LLTP nên việc tiếp nhận và xử lý, cập nhật, cung cấp, lưu trữ thông tin tại Sở Tư pháp được thực hiện nghiêm túc. Các thông tin LLTP do các cơ quan có liên quan gửi đến được Sở tiếp nhận, phân loại và vào sổ tiếp nhận điện tử trên hệ thống quản lý LLTP dùng chung. Đối với các thông tin thuộc thẩm quyền xử lý, Sở Tư pháp tiến hành các bước lập LLTP cho các đối tượng và cập nhật thông tin LLTP bổ sung. Các thông tin không thuộc thẩm quyền xử lý sẽ được gửi đến Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh có liên quan.

Tính từ 1/7/2010 đến hết ngày 30/6/2020, Sở Tư pháp tỉnh đã tiếp nhận hơn 67.076 thông tin; tiến hành lập 15.697 bản LLTP; cung cấp các thông tin không thuộc thẩm quyền xử lý lập LLTP 7.965 thông tin. Để việc trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện đúng quy định và thực sự có hiệu quả, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai việc thực hiện các quy định của luật và văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan trong việc cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin LLTP... Đến nay, các cơ quan đã có sự phối hợp nhịp nhàng, các thông tin gửi đến đầy đủ, thường xuyên.

Do nhu cầu cấp phiếu LLTP của người dân tăng dần qua các năm, tỉnh đã luôn cố gắng đảm bảo bố trí nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu cấp phiếu LLTP cho người dân, từng bước cải cách thủ tục theo hướng đơn giản hóa và thuận tiện. Tỉnh cũng là một trong những địa phương đăng ký đi đầu trong việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin LLTP. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, công dân luôn được thông tin đầy đủ, kịp thời về tiến độ xử lý và có quyền được xem xét toàn bộ giấy tờ, văn bản có trong hồ sơ của mình; thể hiện tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Sở Tư pháp cũng ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát và trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh đã thụ lý và giải quyết 48.892 yêu cầu cấp phiếu LLTP...

Với sự vào cuộc sát sao của tỉnh, đến nay công tác LLTP từng bước đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc triển khai thi hành Luật LLTP được thực hiện đồng bộ, toàn diện và sâu rộng đáp ứng yêu cầu của người dân, thể hiện vai trò quan trọng của phiếu LLTP trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.