Tiên Yên: Đột phá trong cải cách hành chính

Thứ Hai, 03/08/2020, 08:01 [GMT+7]
.
.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Yên luôn quan tâm, đẩy mạnh CCHC nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với mục tiêu “CCHC - Động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, Trung tâm Hành chính công huyện đi vào hoạt động góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của cấp chính quyền. Trung tâm đã trở thành đầu mối tập trung để cơ quan chuyên môn, phòng, ban, đơn vị và một số cơ quan ngành dọc của tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ tại trung tâm phối hợp giải quyết TTHC. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục tại Trung tâm được kiểm soát chặt chẽ, công khai và minh bạch. Các tổ chức, cá nhân chỉ cần đến liên hệ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại một đầu mối. Qua đó, giúp giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC giai đoạn hiện nay. Góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.
Người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Tiên Yên. Theo đó, 97% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn cấp huyện được cấp hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Đồng thời, huyện đã thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ cấp huyện đến cấp xã, qua đó tăng số lượng văn bản phát hành trên phần mềm, giúp giảm đáng kể thời gian điều hành, xử lý công việc của các cơ quan, nâng cao chất lượng công việc, giảm chi phí giấy tờ, bưu chính.

Việc vận hành một cửa điện tử đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ TTHC đã được cập nhật, đăng tải trên hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của huyện đạt 100%, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. Đến nay cơ bản các TTHC được cắt giảm rút ngắn 30% đến 50% thời gian giải quyết theo quy định của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian và chi phí khi tham gia giải quyết TTHC, góp phần làm tăng chỉ số CCHC cấp huyện, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng triển khai thực hiện tốt kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về TTHC. Cùng với đó, huyện Tiên Yên còn đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI).

Hiện đại, tiện ích, trả kết quả đúng hẹn là đánh giá của nhiều người dân khi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên trong suốt thời gian qua. Trong 5 năm qua, Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 198.226 hồ sơ, tỷ lệ trả đúng và trước hẹn đạt 99,98%.

Hoàn - Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

 

.
.
.
.
.
.
.
.