Đóng góp trong công tác cải cách thể chế

Thứ Năm, 27/08/2020, 13:10 [GMT+7]
.
.

Cả nước đang nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, với một nền công vụ chuyên nghiệp, gọn nhẹ, minh bạch, sáng tạo... Những năm qua, ngành Tư pháp tỉnh đã có nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trên, trong đó đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao về cải cách thể chế, ngành Tư pháp tỉnh thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm phát hiện những văn bản không còn phù hợp để kịp thời tham mưu với tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp; đồng thời phục vụ cho công tác xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cán bộ, công chức Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.
Cán bộ, công chức Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.

Qua rà soát cho thấy, việc ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp đều đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản theo quy định của pháp luật. Các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh được ban hành đều có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng mang tính chiến lược, đồng thời giải quyết những vấn đề cấp bách và bức xúc trong xã hội...

Thông qua rà soát, hằng năm Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, của cấp huyện đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. Cụ thể, từ năm 2014-2018, đã tập hợp để hệ thống hóa 1.134 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh và cấp huyện; qua đó có 712 văn bản QPPL còn hiệu lực, 422 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ. Trong số văn bản QPPL còn hiệu lực, có 38 văn bản hết hiệu lực một phần; 108 văn bản được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Công tác thẩm định văn bản được tăng cường, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định. 100% dự thảo văn bản ở cấp tỉnh được Sở Tư pháp thẩm định, tập trung làm rõ các vấn đề: Sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản... Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được ngành Tư pháp tỉnh và các sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện.

Cán bộ, viên chức Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Cán bộ, viên chức Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hằng năm, UBND tỉnh đều phê duyệt kế hoạch kiểm tra văn bản, trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra văn bản QPPL tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Giai đoạn 2012-2019, Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 786 dự thảo văn bản QPPL; tự kiểm tra 473 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền 1.328 văn bản của HĐND, UBND cấp huyện. Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện, kiến nghị các đơn vị, địa phương xử lý 90 văn bản có sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung, thể thức văn bản, trình tự thủ tục ban hành văn bản QPPL. Một số văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc cần phải điều chỉnh... Ngành cũng tham mưu cho tỉnh xử lý kịp thời các văn bản có nội dung trái pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan ban hành văn bản về tuân thủ quy trình, đảm bảo chất lượng ban hành văn bản QPPL.

Cùng với đó, ngành còn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trên cơ sở quyết định công bố TTHC của Bộ Tư pháp, Sở đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực tư pháp được thực hiện tại địa phương, trọng tâm là cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Từ năm 2015 đến nay, trên 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được cắt giảm thời gian giải quyết.

Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Sở đã thực hiện xây dựng quy trình giải quyết TTHC, nội dung chi tiết thực hiện TTHC để cập nhật công khai 100% TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và niêm yết công khai tại các nơi trực tiếp giải quyết TTHC theo quy định.

Hiện Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận và giải quyết 122/152 TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, trong đó 105 thủ tục thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh theo tiêu chí 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm); 17 thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo tiêu chí 3 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả tại Trung tâm). Còn 30 TTHC đang thực hiện tại đơn vị giải quyết TTHC theo quy định của Luật chuyên ngành (Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý).

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của Sở luôn đảm bảo theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ riêng giai đoạn 2016 - 3/2020, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 122.191 hồ sơ

Những nỗ lực của ngành Tư pháp tỉnh trong công tác cải cách thể chế góp phần giúp tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật. Qua đó, tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền thời kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách TTHC cũng giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tư pháp một cách thuận lợi nhất.

Thu Nguyệt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.