Điểm sáng hoạt động tư pháp

Thứ Năm, 27/08/2020, 08:27 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Phòng Tư pháp TP Uông Bí chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ cương xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán
Cán bộ Phòng Tư pháp TP Uông Bí tham gia đoàn kiểm tra việc ban hành văn bản QPPL, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở... tại phường Bắc Sơn.

Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), từ năm 2015 đến nay, Phòng Tư pháp TP Uông Bí đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều kế hoạch kiểm tra, rà soát; đã thực hiện kiểm tra, rà soát trên 19.000 văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, với vai trò của cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của địa phương, hằng năm Phòng Tư pháp thành phố chủ động tham mưu thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL; phối hợp với các tổ chức, đơn vị triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, như hội nghị, hội thảo, lưu động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản của luật và các văn bản QPPL mới ban hành, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, như: Hôn nhân và gia đình; phòng chống mua bán người; phòng chống ma túy; xử lý vi phạm hành chính; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; hộ tịch; nuôi con nuôi; an ninh mạng; đất đai; hòa giải ở cơ sở… Phòng đã cấp hàng nghìn cuốn sách hỏi - đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Phòng tham mưu đăng tải trên các trang fanpage thành phố, trang fanpage DCCI Uông Bí nhiều nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư... Qua đó đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp, tạo sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phòng chủ động phối hợp với các xã, phường làm tốt công tác hoà giải tại cơ sở. Với hoạt động hiệu quả của 101 tổ hòa giải và 717 hòa giải viên trên địa bàn đã và đang góp phần quan trọng giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Phòng còn thường xuyên tham gia tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên; tham mưu Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố họp xem xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các năm. Đến nay, 11/11 xã, phường của thành phố được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phòng luôn chủ động trong cải cách thể chế lĩnh vực quản lý hoạt động tư pháp, rà soát văn bản QPPL, rà soát thủ tục hành chính, củng cố tổ chức bộ máy tư pháp các xã, thị trấn. Đồng thời, cải tiến lề lối làm việc trong các hoạt động tư pháp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp. Nổi bật, triển khai công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước; từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết trên 1.000 thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Tất cả cán bộ, công chức tư pháp thành phố thành thạo các ứng dụng phần mềm chính quyền điện tử của tỉnh, ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, đăng ký tài khoản Luatvietnam để phục vụ cho việc tra cứu, theo dõi các văn bản pháp luật… 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp cấp huyện được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố, đã rút ngắn quy trình giải quyết so với quy định, tạo thuận tiện cho công dân khi giao dịch.

Đơn vị còn làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong thi hành pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…

Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua Phòng Tư pháp TP Uông Bí đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; nhận nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, của tỉnh và thành phố.

Liên Hương

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.