Đảm bảo mỗi cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh được phát mới 1 khẩu trang y tế/buổi thi trước khi vào phòng thi

Thứ Năm, 06/08/2020, 15:55 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/8, UBND tỉnh có Công văn số 5320/UBND-GD về việc rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn.

Sau khi Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại một số điểm thi, để đảm bảo việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, an toàn, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Thông báo số 1875-TB/TU ngày 5/8/2020 của Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình mới; Công văn số 5294/UBND-GD ngày 5/8/2020 về việc rà soát công tác chuẩn bị, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế hoàn thiện quy trình thực hiện phòng, chống dịch và triển khai đồng bộ đến tất cả các điểm thi. Giao trưởng điểm thi chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch của điểm thi; cán bộ coi thi có nhiệm vụ phát khẩu trang mới cho học sinh dự thi ngay trước khi vào phòng thi.

3. Sở Y tế khẩn trương thực hiện các biện pháp sàng lọc, xét nghiệm các trường hợp học sinh dự thi có yếu tố dịch tễ liên quan với COVID-19, khẳng định không có học sinh dự thi thuộc diện F1, F2. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước 8 giờ, ngày 7/8/2020.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: - Tổ chức khử khuẩn các điểm thi; rà soát, mua, cấp phát bổ sung cho các điểm thi thiết bị phòng, chống dịch bệnh như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế. Đảm bảo ngoài số khẩu trang dự phòng, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ và mỗi học sinh dự thi được phát mới 1 khẩu trang y tế/mỗi buổi thi, trước khi vào phòng thi.

- Tổ chức đo thân nhiệt tại sân trường: Bố trí có mái che để tránh mưa nắng, phân luồng đo thân nhiệt để đảm bảo kiểm soát nhanh sức khỏe học sinh trước khi làm thủ tục vào phòng thi (Cần thực hiện đo thân nhiệt từ buổi chiều ngày 8/8/2020 khi học sinh đến làm thủ tục dự thi, tính thời gian kiểm tra thân nhiệt để thông báo cho học sinh chủ động thời gian có mặt và làm các thủ tục tại điểm thi trước mỗi buổi thi).

PV
 

.
.
.
.
.
.
.
.