Đầm Hà: Giảm nghèo bền vững

Thứ Ba, 02/06/2020, 16:02 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, công tác giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo.

Huyện Đầm Hà chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
Huyện Đầm Hà chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Đầm Hà đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm.

Qua tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, toàn huyện có 1.445 hộ nghèo, chiếm 14,49%; hộ cận nghèo có 975 hộ, chiếm 9,78%.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh, bền vững: Hộ nghèo giảm từ 1.445 hộ xuống còn 49 hộ, chiếm 0,45%, giảm 1.396 hộ; bình quân giảm 3,51%/năm, vượt 1,51% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra; hộ cận nghèo giảm từ 975 hộ xuống còn 326 hộ, chiếm 3,0% (giảm 649 hộ). Có 3 xã, thị trấn không còn hộ nghèo, gồm: Thị trấn Đầm Hà, xã Dực Yên, xã Tân Lập. Riêng xã Tân Lập không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đầm Hà, cho biết: Để đạt được kết quả này có sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác giảm nghèo bền vững.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể từ công tác rà soát, xác định hộ nghèo, đánh giá nguyên nhân và thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Theo đó, huyện tập trung rà soát, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền công khai và đối thoại chính sách giảm nghèo, gắn với các chương trình, dự án, mô hình. Qua đó, nhận thức của nhân dân nói chung và hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng đã được nâng lên.

Cùng với đó, huyện thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua 4 năm (2016-2019), đã vận động hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 107 hộ, trị giá 3,336 tỷ đồng; thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết cho trên 4.200 lượt hộ, trị giá trên 2,5 tỷ đồng; khuyến khích biểu dương cho 708 hộ nghèo, hộ cận nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững 445,5 triệu đồng.

Đồng thời, huyện tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi đi làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trong và ngoài huyện. Đến nay, chỉ tính riêng người dân trên địa bàn huyện vào làm việc ở các doanh nghiệp trong KCN cảng biển Hải Hà có trên 2.500 người, đây chính là nguồn cho thu nhập cao, ổn định giúp giảm nghèo nhanh bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Các chương trình, dự án phát triển sản xuất đã từng bước lan tỏa, tạo động lực trong phát tri
Các chương trình, dự án phát triển sản xuất đã từng bước lan tỏa, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, của huyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 160 hộ trị giá 2,158 tỷ đồng; hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho 5.868 lượt người, trị giá 4,099 tỷ đồng; hỗ trợ học phí cho 12.235 lượt học sinh trị giá 6.083,071 triệu đồng; hỗ trợ lắp đặt 766 đầu thu; hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 7.508 lượt hộ, doanh số cho vay 308,042 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 3.237 lượt hộ, trị giá 1,868 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi...

Đặc biệt, huyện Đầm Hà đã thực hiện tích hợp, lồng ghép Chương trình 135, Đề án 196, Quyết định 2085, chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo, như: Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, văn hoá, giáo dục, y tế, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập... 

Từ những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, huyện Đầm Hà phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 0,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn dưới 1,09% và có 6 xã, thị trấn không còn hộ nghèo. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm.

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.