Cẩm Phả: Đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Thứ Sáu, 26/06/2020, 08:17 [GMT+7]
.
.

TP Cẩm Phả luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, thành phố đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công.

Cán bộ phường Cửa Ông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cửa Ông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cẩm Phả là địa phương đi tiên phong trong việc đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công thành phố cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các phường, xã. Trên cơ sở đó, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công chủ động bám sát, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn, phường, xã tập trung đẩy mạnh các giải pháp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị ngành dọc trên địa bàn xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trung tâm Hành chính công thành phố cũng tích cực phối hợp với các đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch. Bên cạnh đó, từ 1/1/2020, hai đơn vị ngành dọc là Công an và Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trả kết quả tập trung qua một đầu mối chuyên trách tại Trung tâm Hành chính công.

Đến nay, 285/285 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố (222 TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 33 TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), 95 TTHC của các cơ quan ngành dọc được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công.

Ban Quản lý dự án công trình TP Cẩm Phả là một trong 4 đơn vị được giao tự chủ. (Trong ảnh: Dự án khắc phục 13 điểm ngập lụt khu vực phường Quang Hanh do Ban làm chủ đầu tư).
Ban Quản lý dự án công trình TP Cẩm Phả là một trong 4 đơn vị được giao tự chủ. (Trong ảnh: Dự án khắc phục 13 điểm ngập lụt khu vực phường Quang Hanh do Ban làm chủ đầu tư).

Ngoài ra, thành phố có 219 TTHC tiếp nhận và trả kết quả bằng dịch vụ bưu chính công ích, qua đó, giảm thiểu thời gian, chi phí, công sức cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC.

Xác định đội ngũ CB,CC,VC là nền tảng quan trọng của cải cách hành chính, thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng. Thành phố cũng thường xuyên ban hành các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của CB,CC,VC. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm giờ làm việc, mặc đồng phục, đeo thẻ theo quy định, giữ gìn thái độ, giao tiếp, ứng xử đúng mực.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ đột xuất 6 phường, xã để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm. Qua đó, tác phong, lề lối, thái độ làm việc của CB,CC,VC luôn nhiệt tình, đúng mực, trách nhiệm.

Song song với đó, thành phố tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản cho các phòng chuyên môn, cấp hòm thư điện tử riêng cho 100% CB,CC,VC, 100% phường, xã sử dụng phần mềm một cửa hiện đại. Hiện thành phố còn thực hiện phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm một cửa điện tử tại các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn...

Đáng chú ý, năm nay thành phố sẽ dành khoảng 6,7 tỷ đồng để triển khai xây dựng đề án thành phố thông minh.

Thực hiện cải cách tài chính công, thành phố đã khoán biên chế, kinh phí hành chính cho 100% phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và phường, xã. Đồng thời, giao cho 4/7 đơn vị sự nghiệp công lập là Ban Quản lý dự án công trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý chợ trung tâm, Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên tự chủ 100% tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, cho biết: Thời gian tới, TP Cẩm Phả sẽ tiếp tục rà soát các TTHC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của thành phố, đôn đốc các phường, xã xây dựng quy trình các TTHC mới ban hành để đưa vào giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương CB,CC,VC... Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính sẽ không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn đưa Cẩm Phả trở thành mảnh đất vàng thu hút đầu tư khu vực phía Đông của tỉnh.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.