Tạo thuận lợi tối đa trong khai báo tăng - giảm lao động

Thứ Năm, 02/04/2020, 14:18 [GMT+7]
.
.

Khi mà dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội thì biến động lao động ở nhiều doanh nghiệp cũng xảy ra. Bởi vậy, ngành BHXH tỉnh đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khai báo tăng, giảm lao động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, cá nhân làm thủ tục liên quan đến BHXH tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long.
Các doanh nghiệp, cá nhân làm thủ tục liên quan đến BHXH tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long vào ngày 27/3/2020.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, trong tháng 2/2020, toàn tỉnh có 239.645 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm hơn 2.700 người so với tháng 1/2020. BHXH tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo BHXH cấp huyện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng thời, ngành cũng có công văn gửi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm hướng dẫn doanh nghiệp về các điều kiện, thủ tục để được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6/2020.

Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6/2020 hoặc hết tháng 12/2020. Các đơn vị, doanh nghiệp này phải có số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH 2014; các khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Hiện, ngành đang phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh để rà soát, hướng dẫn các cơ sở đủ điều kiện thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, BHXH tỉnh phát động các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững” của BHXH tỉnh. Qua đó, yêu cầu các đơn vị sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý cho việc tiếp nhập, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có xác nhận của các cơ quan chức năng liên quan; đồng thời tiếp nhận, cập nhật kịp thời thông tin khai báo tăng, giảm lao động từ các doanh nghiệp.

Ngành còn đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho CBCCVC làm việc trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục, như: Kiểm soát dữ liệu điều chỉnh đã chạy điều chỉnh theo TT35, hướng dẫn BHXH các huyện in quyết định điều chỉnh; rà soát thiết bị máy tính toàn tỉnh, khảo sát nhu cầu thay thế máy tính của các phòng và BHXH các huyện; rà soát chi tiết các quyền của tất cả các USER trên toàn bộ các phần mềm nghiệp vụ của ngành...

Để phòng tránh dịch bệnh, giúp các doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần trong khai báo tăng, giảm lao động, ngành khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp gửi khai báo qua giao dịch điện tử, qua bưu điện. Được biết, chỉ riêng trong tháng 2/2029, toàn ngành đã thực hiện tiếp nhận 17.327 lượt hồ sơ, trong đó có 936 hồ sơ nhận qua bưu điện; 10.309 hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử. Đồng thời, các đơn vị trong ngành cũng đã trả 6.827 hồ sơ qua bưu điện; tiếp nhận và nhập 9.631 hồ sơ vào phần mềm quản lý, chuyển 654 hồ sơ lên trung tâm lưu trữ của BHXH Việt Nam.

Theo dự báo, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khá lớn, bởi vậy, BHXH tỉnh cũng chỉ đạo trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, các đơn vị trong ngành không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.

Cầm Khuê

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.