Học sinh, sinh viên Quảng Ninh đi học trở lại từ 4/5

Thứ Ba, 28/04/2020, 15:47 [GMT+7]
.
.

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2748/UBND-GD về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/4/2020; Công điện số 07/BCC-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 958/TTr-SGDĐT ngày 23/4/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học sinh mầm non các lớp 5 tuổi; học sinh, học viên các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo, sát hạch nghề; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh (gọi chung là học sinh, sinh viên) đi học trở lại từ ngày 4/5/2020.

2. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao:

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục, đào tạo có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và của Tỉnh về thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Giáo viên trường Tiểu học Yên Giang (TX Quảng Yên) khử trùng, vệ sinh lớp học trong những ngày học sinh nghỉ học.
Giáo viên trường Tiểu học Yên Giang (TX Quảng Yên) khử trùng, vệ sinh lớp học trong những ngày học sinh nghỉ học.

- Tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, lớp học; xây dựng quy trình, nội quy trường học an toàn, lớp học an toàn và triển khai đến toàn bộ giáo viên, học sinh, sinh viên để thực hiện khi đến trường học tập, hoàn thành trước ngày 03/5/2020; Thực hiện thường xuyên quy trình về vệ sinh, sát khuẩn trong quá trình tổ chức dạy học theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tổ chức dạy học theo đúng chỉ đạo, trong đó đảm bảo: Chỉ tổ chức học 01 buổi/ngày; Thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí hợp lí các khung giờ hoạt động của học sinh để giảm tối đa việc tiếp xúc đông người tại một địa điểm, đặc biệt vào thời gian cao điểm khi phụ huynh học sinh đưa đón học sinh ở khu vực công trường; Thực hiện đúng và hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2019- 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian học tập nhưng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19; Không tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại…; Trước mắt chỉ tổ chức các dịch vụ bán trú trong cơ sở giáo dục có học sinh mẫu giáo 5 tuổi, cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động bán trú tuần, nội trú nếu đảm bảo các biện pháp an toàn.

- Tổ chức, quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và hướng dẫn cho học sinh ngay trong giờ học đầu tiên về các quy tắc phòng chống dịch bệnh khi ra đường, trong trường học, trong lớp học đảm bảo an toàn; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh hiểu đúng và chủ động tự phòng chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi đến trường; kiểm soát được lộ trình của học sinh từ nhà đến trường và từ trường trở về nhà; kiểm soát tốt và hướng dẫn việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập phải được theo dõi, quản lý sức khỏe; đảm bảo thật sự khỏe mạnh và an toàn mới đến trường học.

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn, xử lí kịp thời, đúng quy trình nếu có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường; có biện pháp phù hợp để giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa, đón học sinh, sinh viên, không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

- Đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục, đào tạo chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, đào tạo khi học sinh, sinh viên đến trường học.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2019- 2020 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo, trong đó lưu ý một số nội dung: Việc thực hiện và đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục; Hướng dẫn cụ thể việc giảm, giãn học sinh trong phòng học, bố trí khung giờ hoạt động của học sinh cho phù hợp; Đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch trong tổ chức bán trú và dịch vụ đưa đón học sinh; Khai thác triệt để, phù hợp các kênh học tập trực tuyến, học trên truyền hình để giảm thời lượng học sinh học tập tại trường…

- Căn cứ tình hình thực tế để chủ động đề xuất cho học sinh các nhóm tuổi còn lại đi học và cho phép các trường tổ chức dịch vụ bán trú khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.

- Chủ động phối hợp Sở Y tế, các địa phương, đơn vị để xây dựng các quy định trường học an toàn trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh có đủ các điều kiện về quy trình, kĩ thuật cơ bản, vật tư, dung dịch về khử khuẩn và sát khuẩn thông thường trong khuôn viên trường học, trong mỗi lớp học, trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

- Chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục, đào tạo. Kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm các vi phạm (nếu có).

2.3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương để thống nhất cung cấp đến 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh quy trình thực hiện vệ sinh, sát khuẩn và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19; Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trong quá trình phòng chống dịch bệnh.

- Hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức việc tự pha chế và cung cấp dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay trong nhà trường đảm bảo đúng quy trình an toàn, chất lượng và hiệu quả.

2.4. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập tổ công tác kiểm tra cụ thể công tác vệ sinh, khử khuẩn các trường, lớp trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục khi học sinh, sinh viên đến trường.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí hợp lí nhân viên y tế làm nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền; vệ sinh trường, lớp học và theo dõi sức khỏe của học sinh, học viên, sinh viên.

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn quản lí, kể cả các cơ sở nhóm lớp trẻ, các trường tư thục, các cơ sở, trung tâm ngoại ngữ, tin học.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.