Nâng cao tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Ba, 18/02/2020, 13:02 [GMT+7]
.
.

Nằm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiêu chí “Chuẩn tiếp cận pháp luật” được các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn.

Cụ thể hóa nhiệm vụ và điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, đề ra 5 tiêu chí để đánh giá tiếp cận pháp luật với tổng số 100 điểm, bao gồm: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngành Tư pháp đã xác định việc đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ mới và phức tạp. Vì vậy, ngành đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.
 

Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước phát tài liệu cho người dân trong buổi tuyên truyền TGPL lưu động ở xã Hải Sơn, TP Móng Cái.
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phát tài liệu cho người dân trong buổi tuyên truyền trợ giúp pháp lý lưu động ở xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Từ năm 2017 đến nay, bên cạnh việc tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ cụ thể về thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã tổ chức 12 hội nghị, lớp tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 2.000 người tham dự là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, cán bộ tư pháp, doanh nghiệp... Đồng thời, biên soạn và phát hành trên 114.000 tờ gấp pháp luật, tài liệu về công tác hòa giải ở cơ sở, phòng chống tội phạm, hình sự, dân sự, tiếp cận thông tin, an ninh mạng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...; phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân. 

Các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức trên 30.000  cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 1,5 triệu lượt người tham dự; tổ chức gần 900 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn, cấp phát 1,8 triệu bản tài liệu pháp luật; phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên 600 lần, đăng tải trên 20.000 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng... Tại cấp huyện, 100% các đơn vị đã thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Tại cấp xã, các xã, phường, thị trấn đã giao cho các công chức theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp. 

Được biết, hàng năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) đều tổ chức các chương trình trợ giúp pháp lý tại cơ sở, các xã vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh; đặc biệt quan tâm tới người dân tại các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Tổng kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến nay khoảng 5 tỷ đồng.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và Công an huyện Bình Liêu đến nhà chị Dường Cắm Dếnh, thôn Kéo Chản, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu)  để vận động và tuyên truyền pháp luật.
Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và Công an huyện Bình Liêu đến nhà chị Dường Cắm Dếnh, thôn Kéo Chản, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) để vận động và tuyên truyền pháp luật.

Đồng chí Tô Thị Nguyên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bình Liêu, cho biết: Phòng Tư pháp, Cơ quan Thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã chủ động, ban hành các công văn hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, Phòng Tư pháp huyện còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện. Qua đó đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết. 

Năm 2019 toàn tỉnh có 183/186 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Còn lại 3 xã là Thanh Sơn, Lương Mông, Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) và Phú Hải (huyện Hải Hà) chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Thị Mai Anh, trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là các địa phương chưa hoàn thành tiêu chí. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện. Sở sẽ tổ chức kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của nhân dân. Cũng như tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.