Công bố công khai dự kiến đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Móng Cái

Thứ Sáu, 22/11/2019, 16:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/11, Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 2192/SVHTT-QLDS về việc công bố công khai dự kiến đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Móng Cái để nhân dân tham gia ý kiến.

Căn cứ đề nghị của UBND TP Móng Cái về việc đặt tên đường, phố trên địa TP Móng Cái, Sở Văn hoá và Thể thao đã hướng dẫn UBND TP Móng Cái hoàn thiện hồ sơ đặt tên đường, phố theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng.

Để tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân trong toàn tỉnh một cách khách quan, đúng quy định, Sở Văn hoá và Thể thao công bố toàn văn nội dung đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Móng Cái để nhân dân biết và cho ý kiến.

Thời gian: 15 ngày (bắt đầu từ ngày 21/11/2019).

Đơn vị tiếp nhận thông tin: Sở Văn hoá và Thể thao (Khu Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long).

Dự kiến đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Móng Cái

.
.
.
.
.
.
.
.