Bồi thường bổ sung 4,53m2 đất của ông Mai Ngọc Chiến

Thứ Ba, 26/11/2019, 11:07 [GMT+7]
.
.

Năm 2015, thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đồng bộ tuyến đường tỉnh lộ 336 (giai đoạn 2), UBND TP Hạ Long đã thu hồi đất của một số hộ dân, trong đó có ông Mai Ngọc Chiến, trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung. Tuy nhiên, không đồng ý với phương án bồi thường GPMB, ông Chiến có đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền.

Tỉnh lộ 336 đoạn qua phường Hà Trung, TP Hạ Long.
Tỉnh lộ 336 đoạn qua phường Hà Trung, TP Hạ Long.

Đã bồi thường đúng quy định

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ, hộ ông Chiến quản lý, sử dụng 198,7m2 đất. Diện tích thu hồi vĩnh viễn 49,7m2, diện tích còn lại 149m2. Phần diện tích 49,7m2 bị thu hồi được chia làm 3 phần: 11,9m2 đất  thuộc thửa 104, tờ bản đồ địa chính số 30 nằm trong hành lang đường ống nước D500, không bồi thường, không hỗ trợ; 6,6m2 đất thuộc thửa 81, tờ bản đồ địa chính số 30 là đất giao thông, không bồi thường, không hỗ trợ; 31,2 m2 đất thuộc thửa 104 nằm ngoài hành lang đường ống nước D500. Trong 31,2m2 này có 10m2 không bồi thường do ông Chiến đã tự nguyện hiến đất theo Văn bản số 3670/UBND ngày 19/8/2015 của UBND TP Hạ Long; 21,2m2 là đất trồng cây lâu năm nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), bồi thường là đất trồng cây lâu năm. Ngoài ra, về công trình, kiến trúc (bán mái, sân, cổng, tường rào...) không bồi thường, hỗ trợ.

Ông Chiến khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với diện tích thu hồi 21,2m2. Ngày 24/4/2019, UBND TP Hạ Long có Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Chiến với nội dung không chấp nhận khiếu nại. Không đồng ý với Quyết định số 2428/QĐ-UBND, ông Chiến tiếp khiếu lên tỉnh.

Theo kết quả xác minh của Sở TN&MT, trước khi đo vẽ bản đồ địa chính thì các thửa đất số 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (tờ bản đồ địa chính số 30) là một thửa đất có diện tích 1.020m2 do ông Phạm Văn Quang khai phá sử dụng và xây dựng nhà tạm năm 1977, ông Phạm Văn Quang xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở và được UBND TX Hồng Gai cấp giấy phép số 258 ngày 16/7/1982 với diện tích sử dụng 240m2, sau đó ông Quang xây dựng nhà ở.

Khoảng năm 1988, ông Quang chuyển nhượng một phần diện tích đất vườn (vườn mía) cho ông Đinh Như Lễ. Năm 1991, ông Lễ chuyển nhượng đất vườn cho ông Đặng Văn Thời, ông Thời xây dựng nhà ở năm 1991. Cùng năm 1991, ông Thời đã bàn giao lại nhà cấp 4 cho ông Mai Ngọc Chiến.

Năm 2000, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính phường Hà Trung, thửa đất của hộ ông Chiến được tách thành thửa 104 tờ bản đồ địa chính số 30, diện tích 192,1m2. Năm 2004, khi thực hiện dự án nâng cấp đường 336 đoạn Hà Lầm - Cầu Trắng, UBND TP Hạ Long đã xác định hộ ông Chiến đang sử dụng là 198,4m2 đất, trong đó thu hồi vĩnh viễn 10,8m2; thu hồi tạm thời 21,4m2; ranh giới đất còn lại 166,2m2. Trên cơ sở đó UBND TP Hạ Long đã lập phương án bồi thường cho hộ ông Chiến.

Năm 2005, ông Chiến có đơn xin cấp GCNQSDĐ. UBND TP Hạ Long tiến hành kiểm tra thực địa để xác định hiện trạng, diện tích xin cấp, sơ đồ thửa đất, biên bản xác định ranh giới mốc giới đã được chủ sử dụng đất, các hộ giáp ranh và chính quyền địa phương ký xác nhận. Trên cơ sở đó, UBND TP Hạ Long cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Chiến với tổng diện tích 170m2, trong đó 120m2 đất ở và 50m2 đất trồng cây lâu năm. Như vậy, phần diện tích đất thu hồi 21,2m2 nằm trong GCNQSDĐ của gia đình được hoạch định là đất trồng cây lâu năm, do vậy việc UBND TP Hạ Long bồi thường đất trồng cây lâu năm là đúng quy định. 

Giao xem xét hỗ trợ bổ sung

Tuy nhiên, quá trình thẩm tra hồ sơ xác minh, Đoàn xác minh (Sở TN&MT) nhận thấy, trong diện tích thu hồi có một phần công trình nhà được thể hiện trên GCNQSDĐ trong phần đất trồng cây lâu năm. Tại buổi đối thoại với công dân ngày 23/9/2019 do Sở TN&MT chủ trì, Sở đã đề nghị UBND TP Hạ Long làm rõ thời điểm xây dựng công trình nhà và diện tích nhà trên phần đất trồng cây lâu năm trong ranh giới GPMB (trong phần diện tích thu hồi 21,2 m2) của hộ ông Chiến. Theo đó, ngày 30/9/2019, UBND TP Hạ Long có văn bản báo cáo phần công trình nhà trên phần đất trồng cây lâu năm trong ranh giới GPMB có diện tích 4,53m2, do ông Đặng Văn Thời xây từ năm 1991 đến năm 1993 thì sửa chữa lại để ở.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 80 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, đối với phần diện tích đất đã xây dựng nhà ở mà vượt diện tích được xác định là đất ở theo hạn mức quy định tại khoản 4 và khoản 5, Điều 87 của Luật Đất đai, thì phần diện tích vượt hạn mức đó được xác định là đất ở và phải nộp tiền sử dụng đất, được cấp GCNQSDĐ. Mặt khác, theo khoản 1, Điều 14 và khoản 1, Điều 15 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, thì diện tích ngoài hạn mức (nếu có) được cấp là đất ở nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định.

Phần diện tích 4,53m2 này, tại thời điểm cấp GCNQSDĐ năm 2005, TP Hạ Long đã không xác định là đất ở, ông Chiến cũng không đề nghị được xác định là đất ở và nộp tiền sử dụng đất theo quy định nên đã dẫn đến những khiếu nại như hiện nay.

Trên cơ sở xác định của UBND TP Hạ Long, Sở TN&MT đã bổ sung vào báo cáo kết quả xác minh và đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND TP Hạ Long áp dụng hình thức hỗ trợ khác đối với phần diện tích 4,53m2 đất đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ để ở trước ngày 1/7/2004, nhưng vượt diện tích được xác định là đất ở theo hạn mức quy định của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về đất ở theo quy định, nhưng phải trừ đi nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất vượt hạn mức.

Ngày 7/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4697/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Mai Ngọc Chiến với nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở với diện tích thu hồi 21,2m2 thuộc thửa 104, tờ bản đồ địa chính 30. Bên cạnh đó, giao UBND TP Hạ Long lập phương án bồi thường bổ sung, áp dụng hình thức hỗ trợ khác đối với phần diện tích 4,53m2 theo đề xuất của Sở TN&MT.

Trần Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.