Bác sĩ Nguyễn Thị Hương được vinh danh trí thức khoa học tiêu biểu

Thứ Hai, 04/11/2019, 14:04 [GMT+7]
.
.

Ngày 2/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương
Bác sĩ Nguyễn Thị Hương (thứ 3 phải sang) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Lễ tôn vinh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ 2015. Đây là lần thứ 3 lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được tổ chức, đã tập hợp, tổng hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích của 116 trí thức thuộc 46 hội ngành toàn quốc và 59 liên hiệp hội tỉnh, thành phố để đưa ra Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019 xem xét theo quy định. Hội đồng đã bình xét, lựa chọn được 112 trí thức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét, quyết định tôn vinh. Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong công tác vận động trí thức và công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức được Nhà nước, các bộ, ngành, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng và được tôn vinh.

Quảng Ninh đã có bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh, được vinh danh là 1 trong 112 trí thức khoa học tiêu biểu năm 2019. Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Thị Hương là một trong 7 trí thức tiêu biểu được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua, bác sĩ Nguyễn Thị Hương đã có nhiều sáng kiến sáng tạo, nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực y dược cổ truyển được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tích cực tham gia vận động trí thức và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực y dược cổ truyền của tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Ảnh do nhân vật cung cấp.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh, được vinh danh là một trong 112 trí thức khoa học tiêu biểu năm 2019. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Sự kiện tôn vinh trí thức tiêu biểu do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức KH&CN.

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.