Số ngày nghỉ phép năm tối đa cho người lao động

Thứ Ba, 01/10/2019, 10:09 [GMT+7]
.
.

Bạn Nguyễn Như N, số điện thoại 0387... 002 hỏi: “Theo quy định của pháp luật thì nghỉ phép hàng năm được quy định như thế nào? Hiện tại, công ty tôi có đưa vào Thỏa ước lao động tập thể với nội dung là: “Cứ 03 năm liên tục làm việc tại công ty thì được cộng thêm 01 ngày nghỉ phép năm. Tổng số ngày nghỉ phép năm không quá 20 ngày”. Nội dung trên có đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành không?”

Trung tâm tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh. xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 111, 112, 113, 114 Bộ Luật lao động năm 2012 có quy định về nghỉ phép năm như sau:

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Kiểm tra sản phẩm ngói không nung tại Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền (TX Đông Triều). Ảnh: Cao Quỳnh.
Kiểm tra sản phẩm ngói không nung tại Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền (TX Đông Triều). Ảnh: Cao Quỳnh.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Điều 113. Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm

1. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

2. Tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thoả thuận.

Đối với người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và người lao động ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường.

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Quy định tại Thỏa ước lao động tập thể của công ty.

Hiện tại, trong thỏa ước lao động tập thể của công ty có quy định cứ làm việc cho công ty 03 năm liên tục thì được cộng thêm 01 ngày nghỉ phép năm là quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định về số ngày nghỉ phép tối đa trong năm cho người lao động nên việc quy định trong thỏa ước lao động tập thể của công ty về số ngày nghỉ phép của người lao động không quá 20 ngày đã làm hạn chế quyền lợi của người lao động.

Phạm Văn Triều

 (TTTVPL và HL ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

- Điện thoại 02033.829961, DĐ 0969.902.505)

.
.
.
.
.
.
.
.