Bình Liêu hoàn thành lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu

Thứ Năm, 10/10/2019, 10:32 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/10, huyện Bình Liêu tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu, giai đoạn 2019 – 2021.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về chủ trương này và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình nên việc lấy ý kiến cử tri tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Qua nắm tình hình, đa số cử tri đều đồng tình phương án sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu.

Đối với kết quả lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu: Tại thị trấn Bình Liêu 100% cử tri đồng ý chủ trương sáp nhập, còn tại xã Tình Húc, có 92,81% cử tri đồng ý.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri tại Thôn Khe và, xã Tình Húc
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri tại thôn Khe Và, xã Tình Húc.

Việc lấy ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để huyện Bình Liêu triển khai các bước tiếp theo trong việc điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng quy định.

Theo Đề án, huyện Bình Liêu sẽ thực hiện sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu để mở rộng, phát triển không gian đô thị. Việc sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoàng Gái – La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.