Việc định giá đất bồi thường GPMB Dự án cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ đã đảm bảo đúng quy định

Thứ Ba, 24/09/2019, 15:44 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ ngã ba Cứu Hỏa, phường Cao Thắng đến Cầu Trắng, phường Hà Tu) UBND TP Hạ Long đã thu hồi đất của nhiều hộ dân dọc tuyến đường trên.

Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục

Để phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND TP Hạ Long đã thuê đơn vị tư vấn là Công ty CP Đầu tư và định giá AIC tư vấn xây dựng giá đất để bồi thường GPMB.
Phương pháp xác định giá đất được áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp theo quy định tại Điều 3, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Tổng chiều dài toàn tuyến (từ Km124+15 đến Km130+133) là 6,1km qua các phường Cao Thắng, Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Tu. Đơn vị tư vấn Công ty CP Đầu tư và định giá AIC đã thu thập 19 phiếu thông tin về các thửa đất đã chuyển nhượng trên thị trường làm căn cứ so sánh định giá đất, UBND TP Hạ Long đã gửi Sở TN&MT báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại các vị trí trên địa bàn khu vực GPMB, đơn vị tư vấn định giá đất và UBND TP Hạ Long đã căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT thực hiện phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá... để xác định giá đất bồi thường GPMB của dự án.

Từ các căn cứ đã khảo sát, thẩm định trên, UBND TP Hạ Long đề xuất: Giá đất mặt đường chính là 41.740.000 đồng/m2; đường nhánh từ 3m trở lên là 19.030.000 đồng/m2; đường nhánh nhỏ hơn 2m là 13.350.000 đồng/m2 đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ giáp Hồng Hải đến tiếp giáp Dự án hạ tầng kỹ thuật khu phía nam đường 18A đoạn km5 đến km8 phường Hồng Hà.

Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua phường Hồng Hà
Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua phường Hồng Hà

Tuy nhiên nhiều hộ dân trú tại các tổ: 2, 5, 6, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long có đất bị thu hồi đã không chấp nhận phương án bồi thường đó của UBND tỉnh và có đơn khiếu nại với nội dung đề nghị giá đất tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ giáp phường Hồng Hải đến tiếp giáp dự án hạ tầng kỹ thuật khu phía Nam đường 18A đoạn từ Km5 đến Km8 phường Hồng Hà phải được điều chỉnh từ mức 41.740.000 đồng/m2 lên trên 100.000.000 đồng/m2.Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh đã thẩm định và thống nhất tại Thông báo 818/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/3/2018; trên cơ sở tờ trình của Sở TN&MT, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND “Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường và bố trí tái định cư thực hiện dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ ngã ba Cứu Hỏa, phường Cao Thắng đến Cầu Trắng, phường Hà Tu) TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, trong đó giá đất đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ giáp phường Hồng Hải đến tiếp giáp Dự án hạ tầng kỹ thuật khu phía Nam đường 18A đoạn Km5 đến Km8 phường Hồng Hà, là: Giá đất mặt đường chính 41.740.000 đồng/m2; đường nhánh từ 3m trở lên là 19.030.000 đồng/m2; đường nhánh nhỏ hơn 2m là 13.350.000 đồng/m2.

Không có cơ sở để tăng tiền bồi thường

Để đảm bảo quyền lợi và sự khách quan trong giải quyết khiếu nại, ngày 9/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài chính; UBND TP Hạ Long tổ chức đối thoại với đại diện hộ dân và luật sư trợ giúp pháp lý cho một số hộ dân.

Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Tại buổi đối thoại, các thành phần tham gia đối thoại đều thống nhất: Về thẩm quyền, trình tự ban hành Quyết định phê duyệt giá đất là đúng quy định và đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, đại diện các hộ dân vẫn cho rằng: Giá 41.740.000 đồng/m2 là thấp, vì giá đất UBND tỉnh lấy để so sánh không chính xác và chưa đầy đủ; đề nghị được người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với các hộ dân; để các hộ dân thuê tư vấn xác định lại giá đất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 115 Luật Đất đai 2013.

Tiếp đến ngày 5/3/2019, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; lãnh đạo UBND TP Hạ Long; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân có đơn khiếu nại. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các ý kiến của người khiếu nại và các bên liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh đã kết luận: Dự án Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ ngã ba Cứu Hỏa, phường Cao Thắng đến Cầu Trắng, phường Hà Tu), không phải dự án nhà đầu tư kinh doanh. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người có đất bị thu hồi, khi xây dựng giá bồi thường, các cơ quan nhà nước đã xem xét các yếu tố có lợi cho người dân.

Trên nguyên tắc định giá, cơ quan tư vấn đã khảo sát địa điểm, thông tin về giá gần khu vực GPMB gồm 8 thông tin về giá trong khu vực đã giao dịch thành công trên thị trường và có tương đồng về vị trí với khu vực đất GPMB. Tư vấn đã xem xét đánh giá, các vị trí giao dịch có tính chất tương đồng và đã được các hộ thống nhất với cách xác định giá nêu trên. Việc lấy thông tin và khảo sát địa điểm đều được công khai minh bạch về họ tên, địa điểm, giá chuyển nhượng, tài sản của các hộ, do vậy khẳng định việc lựa chọn tư vấn để xây dựng giá đất bồi thường và trình tự thủ tục từ khảo sát giá đến phê duyệt giá đất để bồi thường cho các hộ dân đã đúng quy định.

Vì vậy đề nghị của các hộ dân yêu cầu bồi thường trên 100.000.000 đồng/m2 là không có cơ sở, do đó ngày 12/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3349/QĐ-UBND không chấp nhận đề nghị được bồi thường theo đơn giá các hộ dân yêu cầu.

Bảo An

.
.
.
.
.
.
.
.