Ba Chẽ: Hướng đến nền hành chính "không giấy tờ"

Thứ Tư, 18/09/2019, 15:13 [GMT+7]
.
.

Ba Chẽ là huyện đầu tiên được tỉnh cho triển khai thí điểm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bản điện tử, nhằm hướng đến nền hành chính không giấy tờ trong tương lai.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được huyện Ba Chẽ đặc biệt chú trọng, trọng tâm là cải cách TTHC, bảo đảm yêu cầu "3 giảm" (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí). Qua đó, nâng cao hiệu quả của Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Huyện thường xuyên rà soát TTHC theo hướng đơn giản hoá các thủ tục, đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục không cần thiết. Đến nay, có 276/281 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thuộc 17 lĩnh vực và 81 thủ tục thuộc ngành dọc được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện; 102 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 291/362 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trung tâm Hành chính công huyện chủ trì phối hợp Điện lực Ba Chẽ triển khai dịch vụ trực tuyến, người dân có thể đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để được hướng dẫn, nộp hồ sơ lĩnh vực điện qua mạng; Điện lực Ba Chẽ tiếp nhận hồ sơ, bố trí cán bộ kiểm tra, lập dự toán chi phí phát sinh; thực hiện lắp đặt, thu phí phát sinh (nếu có) tại địa điểm người dân đăng ký.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cao Thắng, TP Hạ Long hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Nam Sơn hướng dẫn công dân giải quyết TTHC. Ảnh: Phạm Lợi (CTV)

Để giảm chi phí thời gian, chi phí đi lại cho người dân, nhất là các khu vực cách xa trung tâm huyện, Trung tâm Hành chính công và Bưu điện huyện thực hiện Quy chế phối hợp về tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Đặc biệt từ tháng 6/2019, Trung tâm trích nguồn kinh phí hoạt động để hỗ trợ tổ chức, cá nhân 100% cước thực hiện dịch vụ nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ BCCI, để tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia sử dụng loại dịch vụ này. Trung tâm chủ động rà soát danh mục TTHC có phát sinh hồ sơ trong 1 năm (5/2018-4/2019) để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI, không triển khai những TTHC không phát sinh hoặc phát sinh rất ít hồ sơ giải quyết; hiện có 115/362 TTHC tiếp nhận qua dịch vụ BCCI  (59 TTHC thuộc UBND huyện; 56 thủ tục thuộc các ngành dọc), 116 TTHC trả qua dịch vụ BCCI (60 TTHC thuộc UBND huyện; 56 TTHC thuộc các ngành dọc).

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ chung của tỉnh, như hệ thống tin nhắn SMS tự động miễn phí thông báo tình trạng hồ sơ, tổng đài 1900558826 hỗ trợ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được kết nối từ Tổng đài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công huyện còn phối hợp thực hiện các hình thức hỗ trợ: Phối hợp với Điện lực Ba Chẽ, UBND các xã, thị trấn hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ qua mạng các thủ tục ngành Điện; hệ thống Confence kết nối từ Trung tâm đến tất cả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng; các hình thức hỗ trợ khác như photo, đánh máy, in tài liệu, cung cấp các biểu mẫu để tạo điều kiện thuận lợi, thuận tiện nhất cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC.

Lực lượng thanh niên huyện Ba Chẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tại Trung tâm Hành chính công huyện. (Ảnh: Thanh Sơn - CTV).
ĐVTN huyện Ba Chẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công huyện. Ảnh: Thanh Sơn (CTV)

Cùng với  đẩy mạnh cải cách TTHC tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, ngay khi tỉnh xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử vào năm 2015, huyện đã đăng ký xin thí điểm, là một trong những địa phương đầu tiên được tỉnh cho triển khai thí điểm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bản điện tử. Đến nay huyện đã triển khai phần mềm này tại 100% các phòng chuyên môn; 100% cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư công vụ; các lãnh đạo được cấp hộp thư công vụ và chữ ký số.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và hộp thư công vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp... Tính đến ngày 15/9/2019 UBND huyện đã có 6.697 văn bản đến, 4.277 văn bản điện tử được gửi đi, 100% sử dụng chữ ký số; hằng năm tiết kiệm được trên 30% chi phí in ấn, photo, đồng thời nâng cao hiệu suất xử lý công việc, tiến tới một nền hành chính “không giấy tờ”.

8 tháng năm 2019, Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ tiếp nhận 3.375 hồ sơ của tổ chức, cá nhân, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 3.221 hồ sơ (chiếm 99,5%); 2.331 hồ sơ phát sinh mức độ 3, mức độ 4, chiếm 69% tổng số hồ sơ phát sinh.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.