Tăng cường quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Thứ Tư, 24/04/2019, 07:58 [GMT+7]
.
.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3267/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về hoạt động của tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

a
Tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông vận tải trên đường thủy nội địa, bao gồm cả hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký, đăng kiểm; kiểm tra, cấp giấy phép cho tàu thuyền vào, rời cảng, bến thủy nội địa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu HĐND, UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long; đảm bảo việc ban hành văn bản của HĐND, UBND tỉnh là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về cả nội dung và thẩm quyền ban hành.

Hải Bình

.
.
.
.
.
.
.
.