Tạo việc làm cho người khuyết tật: Cần sự ưu tiên của toàn xã hội

Thứ Bảy, 16/03/2019, 07:59 [GMT+7]
.
.

Không may mắn như người bình thường, người khuyết tật (NKT) chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc tìm kiếm và duy trì việc làm. Những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chính sách, ưu tiên hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho NKT. Tuy nhiên thực tế, NKT vẫn rất khó tiếp cận cơ hội học nghề, tìm việc làm bởi còn nhiều rào cản.

Tin liên quan

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 19.000 NKT; trong đó số có khả năng lao động là 3.367 người, không có khả năng lao động là 15.918 người. Số NKT có việc làm ổn định chỉ khoảng 1.000 người, không có việc làm là 16.406 người, chiếm 85,07%. Công tác hỗ trợ lao động học nghề được tỉnh rất quan tâm, hằng năm đều bố trí kinh phí từ 10-15 tỷ đồng. Đặc biệt, để trợ giúp NKT học nghề, tìm việc làm, UBND tỉnh đã ban hành quyết định mức chi phí đào tạo nghề dành riêng cho NKT. Công tác đào tạo nghề cho NKT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

Thêu mỹ nghề tại Công ty CP Thái Sơn 88, cụm Công nghiệp Kim Sơn, TX Đông Triều giải quyết việc làm cho người khuyết tật
 Công ty CP Thái Sơn 88, Cụm Công nghiệp Kim Sơn (TX Đông Triều), tạo việc làm cho người khuyết tật thông qua nghề thêu mỹ nghệ. Ảnh: Hà Phong

Tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Quỹ việc làm dành cho NKT tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, tỉnh đã vận động thành lập và có quyết định công nhận 10 cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% số lao động trở lên là NKT, tạo việc làm cho 201 lao động là NKT với mức thu nhập hằng tháng từ 2,5-3,5 triệu đồng/người. Đến nay, Quỹ việc làm dành cho NKT đã thu từ các doanh nghiệp chưa sử dụng đủ tỷ lệ lao động là NKT trên 14 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ kinh phí cho 4 doanh nghiệp mua sắm thiết bị, vốn đầu tư nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất, tạo việc làm cho NKT.

Thực hiện công tác dạy nghề, Quảng Ninh đã triển khai lồng ghép trong Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục 45 nghề, nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp và mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ cho từng nghề, trong đó có quy định riêng mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo nghề cho NKT. Nhờ đó, số NKT được hỗ trợ học nghề đã nâng lên. Những năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 840 NKT, chiếm 24,89% tổng số NKT có khả năng lao động, trong đó được đào tạo nghề từ chương trình dành cho NKT là 427 người.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay số NKT được hỗ trợ đào tạo nghề còn thấp, chiếm 11,38% số lao động là NKT có khả năng lao động và chỉ chiếm 1,98% tổng số NKT. Giải quyết việc làm, nhất là tạo việc làm ổn định cho NKT gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp chưa vào cuộc trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động là NKT. Mở lớp dạy nghề cho NKT gặp khó khăn (do khó tập trung được nhiều NKT học một lớp). Các cơ sở đào tạo chưa tích cực trong việc tham gia đào tạo nghề cho NKT. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề còn thiếu và chưa phù hợp với đối tượng là NKT.

gia đình ông Lương Văn Doãn (sinh năm 1949) ở thôn 1, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.
Gia đình ông Lương Văn Doãn (thôn 1, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) được Hội Bảo trợ NKT&TMC TP Móng Cái tặng máy khâu để đảm bảo việc làm. Ảnh: Hiểu Trân

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp chưa thấy tầm quan trọng và tính nhân văn khi tiếp nhận lao động là NKT vào làm việc. Số lao động chưa có việc làm của tỉnh, trong đó số học sinh, sinh viên sau đào tạo ra trường chưa có việc làm còn nhiều, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội tìm việc làm của NKT. Bản thân NKT còn tự ti, chưa thật sự cố gắng vươn lên, còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Triển khai hoạt động Quỹ việc làm dành cho NKT còn gặp nhiều khó khăn, do các quy định về chế độ, nội dung chi còn hạn chế, chưa mở rộng. Bộ luật Lao động mới sửa đổi đã có hiệu lực, không quy định Quỹ việc làm cho người cho NKT; còn Luật NKT quy định Quỹ trợ giúp NKT, song chưa có hướng dẫn cụ thể triển khai Quỹ như thế. Do đó hiện tại Quỹ việc làm dành cho NKT của tỉnh chỉ sử dụng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho NKT hệ vận động, còn các nội dung khác cho NKT không được triển khai.

NKT hoàn toàn có khả năng làm việc tốt, có thể tự nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, việc ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề; đào tạo nghề, tạo việc làm, đặc biệt tạo mọi điều kiện tốt nhất để NKT làm việc, hòa nhập và phát huy tối đa khả năng của mình cần được chú trọng hơn nữa.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.