Hoành Bồ: Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội

Thứ Bảy, 16/03/2019, 09:58 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hoành Bồ luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các nhiệm vụ về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội cho người thuộc diện chính sách, bảo trợ xã hội... được triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đã góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hội LHPN huyện Hoành Bồ phối hợp bàn giao công trình
Hội LHPN huyện Hoành Bồ phối hợp bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hộ nghèo tại thôn 1, xã Bằng Cả.

Nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội đã và đang được Hoành Bồ tích cực triển khai đồng bộ từ huyện tới cơ sở, bám sát nội dung Nghị định số 136/2013/NĐ-CP về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội ngoài quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Theo đó hằng năm, UBND các xã, thị trấn đều chủ động rà soát để nắm số lượng, tình trạng hộ nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân, sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, giám sát của MTTQ. Trên cơ sở xác định chính xác danh sách rà soát từ cơ sở, Phòng LĐ-TB&XH huyện đảm nhận việc chủ trì tham mưu, hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ chính sách theo quy định, đảm bảo đầy đủ và kịp thời. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội được  tập huấn, trang bị đầy đủ thông tin để làm tốt nhiệm vụ.

Đến nay, toàn huyện có trên 1.300 người thuộc diện bảo trợ xã hội và người từ 80 tuổi trở lên được nhận trợ cấp hằng tháng; 17/430 hộ nghèo với 40 nhân khẩu không có khả năng thoát nghèo, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Các nội dung cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, chi trả theo chế độ hỗ trợ giáp hạt, tết, chúc thọ, mai táng phí, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng... được huyện thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đối với các vùng có nhiều đối tượng hưởng mà không có khả năng đi lại, chủ trương của huyện là yêu cầu các xã giao cán bộ công chức văn hóa xã hội trực tiếp hỗ trợ việc chi trợ giúp theo tình hình thực tế.

Phát huy tốt nguồn vốn vay, nhiều hộ dân xã Lê Lợi đã có thu nhập khá bằng mô hình đầu tư ươm giống cây keo tai tượng, vừa bán cây con, vừa trồng trên diện tích rừng của gia đình.
Phát huy vốn vay, nhiều hộ dân ở xã Lê Lợi có thu nhập khá từ mô hình ươm giống cây keo tai tượng.

Các chính sách trợ giúp xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo được quan tâm đẩy mạnh đã góp phần giúp cho đời sống của bà con xã vùng khó khăn của huyện ngày được nâng lên. Trong đó, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo được triển khai tích cực thông qua hợp đồng uỷ thác giữa các đoàn thể với nhiều chương trình cho vay hộ nghèo, xây dựng nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay học sinh, sinh viên nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Hầu hết các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích đăng ký ban đầu. Hiệu quả việc vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách có điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, nhiều hộ có thu nhập cao, thoát nghèo bền vững và giảm tỷ lệ hộ tái nghèo, phát sinh nghèo.

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động nông thôn, bao gồm các hộ nghèo trên địa bàn cũng luôn được huyện chú trọng. UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Trung tâm GDNN&GDTX huyện thường xuyên khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn để làm cơ sở tiến hành công tác tổ chức tư vấn, hướng dẫn người lao động lựa chọn và đăng ký nghề học phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng của bản thân. Theo Đề án 2085 về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, các hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn của huyện được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn tín dụng ưu đãi. Đối với hỗ trợ đất sản xuất, trong trường hợp địa phương không bố trí được thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và hưởng ứng tích cực của người dân, các giải pháp an sinh xã hội được huyện triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoàng Giang

[links()

.
.
.
.
.
.
.
.