Gìn giữ "lá phổi xanh" ở vùng đất Hải Hà

Thứ Bảy, 16/03/2019, 05:52 [GMT+7]
.
.

Phát triển lâm nghiệp bền vững, Hải Hà đang hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng, trồng mới rừng...

Hiện nay, tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà là trên 34.662ha (trong đó: Đất rừng phòng hộ trên 16.000ha; đất rừng sản xuất gần 18.500ha). Diện tích có rừng toàn huyện là gần 31.200ha; diện tích đất trống là gần 3.500ha. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 61%. Trong những năm qua, việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này vẫn còn nhiều hạn chế. Trước thực tế trên, Hải Hà đã và đang đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Nhất là đã tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế xã hội đầu tư, xây dựng, bảo vệ rừng thông qua việc giao, cho thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân; đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý cụ thể, tạo điều kiện tích tụ đất lâm nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu. Qua đó, đã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện với tổng diện tích trên 19.000ha. Trong đó: Giao đất, cho thuê đất của 9 tổ chức, doanh nghiệp với diện tích gần 9.500ha. Giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 2.246 hộ với diện tích trên 9.500ha.

người dân Lý Quáng chăm sóc keo.
Người dân Bản Lý Quáng (xã Quảng Sơn) dọn thực bì rừng keo.

Cùng với đó, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm lâm nghiệp; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Mục tiêu rộng hơn là đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; hỗ trợ, xúc tiến các nhà đầu tư trong lĩnh vực trồng, khai thác, vận chuyển và chế biến các sản phẩm lâm nghiệp. Trong 5 năm trở lại đây, đã có nhiều chương trình và dự án trồng rừng của nhân dân được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực; hiệu quả kinh tế từ rừng tăng rõ rệt, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt là dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số dự án trồng rừng kinh tế trên địa bàn như Dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty TNHH Thanh Lâm. Hàng năm, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện trồng mới từ 400-600ha rừng tập trung, khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ hàng nghìn ha rừng phòng hộ, nhờ đó diện tích rừng tăng nhanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh rừng sản xuất trên địa bàn huyện Hải Hà hiện chủ yếu tập trung trồng rừng nguyên liệu để lấy gỗ chế biến dăm bột giấy, cung cấp gỗ nguyên liệu sản xuất ván nhân tạo MDF, gỗ dân dụng và có một số ít rừng thông đang đưa vào khai thác nhựa. Ngoài ra, một phần diện tích đất lâm nghiệp được giao cho một số tổ chức, cá nhân phát triển trồng một số cây đặc sản như: Quế, hồi, chè...

Ông Phùn Hợp Chăn cũng như những người dân Khe Lánh II hằng ngày phải lấy nước suối về dùng.
Người dân Khe Lánh II (xã Quảng Đức) thu hoạch keo.

Đặc biệt thời gian qua, với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng, huyện Hải Hà cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch trồng rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn và chuyển hoá rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đưa năng suất bình quân rừng trồng chuyển hoá từ gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn đạt từ 12m3/ha/năm trở lên; nâng cao năng suất bình quân rừng trồng mới và trồng lại bằng cây sinh trưởng nhanh để kinh doanh gỗ lớn đạt trên 15m3/ha/năm; đưa tỷ lệ gỗ lớn bình quân từ 30-40% sản lượng khai thác hiện nay lên 50-60% vào năm 2020 và trên 60% từ năm 2020 trở đi.

Người dân xã Quảng Sơn tinh chế hạt mây làm vòng xuất khẩu.
Người dân xã Quảng Sơn tinh chế hạt mây làm vòng xuất khẩu.

Song song với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Địa phương luôn duy trì và đảm bảo hoạt động tốt của bộ máy chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy từ huyện đến xã; đảm bảo các lực lượng trực, tuần tra canh gác lửa rừng ở các xã có rừng 24/24h vào các tháng mùa hanh khô. Cả năm 2018, chỉ xảy ra 4 điểm cháy rừng với tổng diện tích 3,8ha.

Người dân thôn Tân Đức chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng năm 2019.
Người dân thôn Tân Đức, xã Quảng Đức chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng năm 2019.

Phát triển rừng bền vững là xu thế tất yếu hiện nay, do đó Hải Hà tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, chống suy thoái nguồn tài nguyên rừng, đa dạng hoá cơ cấu rừng trồng, thực hiện xã hội hoá nghề rừng trên cơ sở tổ chức, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng. Đồng thời, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ ổn định trên địa bàn huyện; chú trọng việc trồng mới rừng và trồng lại rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Hàng năm khai thác từ 200-300ha rừng trồng với sản lượng gỗ vào khoảng 13.000-14.000m3. Các sản phẩm chế biến gỗ đạt tiêu chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.